Karlo Siirala

Karlo Siirala

Rajat ylittäviin suoriin sijoituksiin (Foreign Direct Investments, FDI) kohdistuva valvonta on kasvussa Euroopan unionin jäsenmaissa, ja tällaisiin sijoituksiin kohdistuvaa sääntelyä tiukennetaan ja laajennetaan jatkuvasti etenkin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kansallisten intressien kannalta kriittisillä toimialoilla. Rajat ylittävien yritysjärjestelyjen ja sijoitusten valvonta on tämän vuoksi yhä monimutkaisempaa.

Monissa yritys- ja omistusjärjestelyissä joudutaan pohtimaan, voiko järjestely vaikuttaa Suomen tai jonkin muun maan kansallisiin intresseihin ja edellyttääkö se siksi viranomaishyväksyntää yhdessä tai useammassa valtiossa. Lisäksi järjestelyjä arvioidaan usein samanaikaisesti rinnakkaisissa viranomaisprosesseissa: yhtäältä yrityskauppavalvontaprosessissa ja toisaalta FDI-ilmoitusmenettelyssä. Järjestelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, että viranomaisprosesseihin valmistaudutaan huolella.

Yritysjärjestelyihin ja kilpailuoikeuteen erikoistuneet asiantuntijamme tekevät säännöllisesti FDI-selvityksiä ja auttavat sekä ulkomaisia että suomalaisia sijoittajia sijoituksiin sekä omistusjärjestelyihin mahdollisesti liittyvissä viranomaisprosesseissa. Käymme investointisuunnitelmat läpi ja arvioimme, soveltuuko niihin FDI-sääntely, mitä viranomaismenettelyjä sijoitukset mahdollisesti edellyttävät ja miten viranomaisprosessit saadaan vietyä tehokkaasti maaliin. Neuvomme myös, miten mahdolliset ilmoitusvelvollisuudet on otettava huomioon järjestelyn aikataulussa ja ehdoissa.

Tunnemme muuttuvan FDI-sääntelyn perinpohjaisesti ja olemme vuosien varrella saavuttaneet vahvan ymmärryksen viranomaisten toimintatavoista. Asiakkaanamme hyödyt kattavasta liikejuridiikan palvelutarjonnastamme, tehokkaasta projektinhallinnastamme ja tunnustetusta kyvystämme toteuttaa kompleksisia yritysjärjestelyjä. Monikansallisissa hankkeissa teemme tiivistä yhteistyötä ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Asiakkaitamme ovat monikansalliset yhtiöt, ulkomaiset pääomarahastot, sekä muut sijoittajat, jotka hankkivat tai perustavat liiketoimintaa Suomessa tai tekevät yritys- tai omistusjärjestelyjä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti suomalaisen liiketoiminnan omistukseen. Lisäksi neuvomme yhteistyökumppaniemme avulla suomalaisia asiakkaita niiden tehdessä yritys- tai omistusjärjestelyjä, jotka voivat edellyttää FDI-kysymysten arviointia Suomen rajojen ulkopuolella.

Palvelumme

  • FDI-hyväksymismenettelyä koskeva strateginen neuvonta
  • Selvitys sopimusten, investointien ja muiden järjestelyjen osalta tarvittavista ilmoituksista ja hakemuksista Suomen FDI-sääntelyn näkökulmasta
  • Ulkomaisten neuvonantajien FDI-selvitystyön koordinointi
  • Hakemusten ja ilmoitusten laatiminen ja toimittaminen
  • Hakemusprosessissa avustaminen ja FDI-prosessin projektinhallinta kokonaisuutena