Näin saat sijoittajat ostoksille – vinkit tuoreista listautumisista

Näin saat sijoittajat ostoksille – vinkit tuoreista listautumisista

Oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut edellyttävät luotettavaa, asiantuntevaa ja innovatiivista kumppania. Neuvomme säännöllisesti liikkeeseenlaskijoita ja järjestäjäpankkeja osake- ja merkintäoikeusanneissa sekä listautumisissa Helsingin Pörssin päälistalle ja monenkeskiselle First North -markkinapaikalle.

Koordinoimme esitteen laatimista, huolehdimme antiin liittyvästä dd-tarkastuksesta ja tuemme yhtiötä listautumis- ja listalleottovelvoitteiden täyttämisessä. Teemme esitteen laatimisprosessin sujuvaksi ja helpoksi sekä liikkeeseenlaskijalle että järjestäjälle, sillä useilla juristeillamme on myös taloustieteen tutkinto.

Asiakkaanamme hyödyt myös tehokkaasta projektinhallinnastamme ja prosesseistamme, erinomaisista viranomaiskontakteistamme sekä arvo-osuusjärjestelmään liittyvästä kokemuksestamme ja asiantuntemuksestamme.

Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta myös yhtiöiden listautumisesta ulkomaisille markkinapaikoille. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti markkinoita koskevaan sääntelyyn ja dokumentaatiomalleihin. Olemme osallistuneet aktiivisesti Pörssisäätiön julkaiseman Listautujan käsikirjan valmistelutöihin siitä lähtien, kun se ensimmäisen kerran julkaistiin kasvuyrityksille suunnatun kevyemmin säännellyn monenkeskinen markkinapaikan siirtyessä Helsinkiin vuonna 2012. Listautujan käsikirjan viimeisin painos on julkaistu elokuussa 2022. Olemme lisäksi avustaneet Pörssisäätiötä vuonna 2016 julkaistun Helsingin Pörssin päälistaa varten laadittavan Pörssilistautujan käsikirjan valmistelutyössä.

  • Esitteen ja tiedotteiden laatiminen yhtiön hyväksyttäväksi
  • Listautujan tai liikkeeseenlaskijan dd-tarkastuksen suunnittelu ja toteutus
  • Yhtiön tuki corporate governance -asioissa 
  • Yhtiöoikeudelliset päätökset ja rekisteröinnit
  • Raportointi- ja tiedonantovelvollisuudet
  • Legal opinion -lausunnot
  • Arvo-osuusjärjestelmään liittyvä neuvonanto
  • Private placement -poikkeukset
  • Listayhtiön edellytysten täyttäminen
  • Arvopaperien tarjoaminen kansainvälisesti 

Edustamme sekä yhtiöitä että järjestäjäpankkeja kotimaisissa ja kansainvälisissä osakeanneissa ja listautumisissa.

Kansainväliset hakemistot The Legal 500, IFLR1000, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme Suomen parhaimpien joukkoon.