25.5.2021

Vihreä vallankumous alkaa rakennuksista

Ilmastonmuutoskeskustelussa toistuvat tutut teemat: lentomatkustaminen, yksityisautoilu, kulutustottumukset ja ruoantuotanto. Tarkemmin tutkittaessa selviää kuitenkin, että rakennus- ja kiinteistöalan rooli on niin ikään merkittävä: rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta, ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Suurin ilmastonmuutoksen hillinnän potentiaali onkin käytössä olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa ja uudisrakentamisen tehokkaissa energiaratkaisuissa.Tällä hetkellä Suomessa ei ole sääntelyä, joka ohjaisi rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin perusteella Suomi on laatinut strategian, jolla rakennuskantaa muutetaan energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. 2020-luvulla käyttöön tuleva ohjaus tarkoittaa konkreettisia ja mitattavia vaatimuksia kiinteistöille. Myös EU:n taksonomia-asetus ajaa kohti ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Rakentajien onneksi meillä on käytössä rahoitusinstrumentteja, jotka tukevat tehokkaasti tätä siirtymää. Vihreällä rahoituksella voidaan ohjata rakentamista vastuulliseksi. Vihreä laina on korvamerkitty ympäristölle hyödyllisiin hankkeisiin, ja esimerkiksi korkomarginaalit voidaan sitoa rakennuksen energiatehokkuuteen.

Näemme jo nyt, kuinka vihreän rahoituksen käyttö ohjaa kiinteistönomistajia ja -kehittäjiä investoimaan ympäristölle hyödyllisiin hankkeisiin ja toimii keinona valmistautua tulevaan sääntelyyn.

Vihreä rakentaminen on myös kestävä liiketoimintamalli yritykselle ja selkeä viesti sidosryhmille. Sillä vastataan vuokralaisten vaatimuksiin, ja se on keino erottautua toimitilojen vuokramarkkinoilla. Sijoittajat ja ostajat sekä kiinteistöjen käyttäjät katsovat herkällä silmällä nykyisen ja tulevan kiinteistökannan vihreyttä. Vihreät rakennukset voivat saada korkeamman valuaation kuin vastaavat muut rakennukset, mikä nostaa kohteen vakuusarvoa rahoittajien silmissä ja helpottaa rahoituksen saantia. Vihreiden ratkaisujen tekeminen ei ole vain vastuullista liiketoimintaa, vaan panostus parempaan tulevaisuuteen.