23.11.2020

Henki-Alandia – Henkivakuutuskannan siirto

Avustimme Alandia-konsernia järjestelyssä, jossa henkivakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandian (Henki-Alandia) koko henkivakuutuskanta siirrettiin vakuutusyhtiölain mukaisella kannanluovutuksella Aktia Henkivakuutus Oy:lle. Samassa järjestelyssä Henki-Alandian toimilupa peruutettiin ja Henki-Alandia sulautetaan emoyhtiö Alandia Försäkring Abp:hen. Lisäksi avustimme Alandia Försäkring Abp:tä järjestelyyn liittyvien T2-pääomalainaehtojen laatimisessa.