13.9.2021

Ålandsbanken & Borgo – Katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja Ålandsbankenin katettua joukkovelkakirjalainaa koskevien suostumusten hakumenettely

Neuvoimme Ålandsbanken Abp:ta and Borgo AB:ta Suomen lain osalta 5 500 000 000 Ruotsin kruunun katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Katetun joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan laina voidaan Ålandsbanken Abp:n ja Borgo AB:n suostumuksella myöhemmässä vaiheessa siirtää Ålandsbanken Abp:lta Borgo AB:lle. Alustavan aikataulun mukaan siirto tapahtuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Uuden katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeminen on osa kokonaisuutta, jossa Ålandsbanken Abp, ICA Banken AB, Ikano Bank AB (publ) ja Söderberg & Partners Holding AB ovat perustaneet uuden kiinnitysluottoyhtiön ja ovat lisäksi perustamassa yhteistä kiinteistöalustaa Ruotsin markkinalle. Osana tätä kokonaisuutta Ålandsbanken Abp ja Borgo AB aikovat tehdä sopimuksen, jolla Ålandsbanken Abp siirtää myöntämänsä ruotsalaiset asuntolainat, SEK-nimellismääräiset katetut joukkovelkakirjalainat ja likviditeettisalkun SEK-nimellismääräiset joukkovelkakirjalainat Borgo AB:lle. Borgo AB on digitaalinen start up ‑kiinnitysluottoyhtiö, jolla on Ruotsin Finanssivalvonnan, Finansinspektionenin, myöntämä toimilupa.

Lisäksi avustimme Ålandsbanken Abp:ta suostumusten hakumenettelyssä, joka koski sen liikkeeseen laskemaa, vuonna 2022 erääntyvää 2 500 000 000 Ruotsin kruunun määräistä katettua joukkolainaa, sekä sen lunastaessa kaikki liikkeeseen lasketut velkakirjat suostumusten hakumenettelyssä katetun joukkolainan ehtoihin tehtyjen muutosten perusteella.