Jutta Nieminen

Counsel, asianajaja

Olen kokenut ja liiketoimintalähtöisen ajattelun omaava, työoikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut asianajaja. Osaamiseni kattaa työsuhteen koko elinkaaren rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen, mukaan lukien työelämän tietosuojan.

Erityisosaamistani ovat haasteelliset työoikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi työsopimuksiin tai johtajasopimuksiin, yhteistoimintalain velvoitteisiin, uudelleenorganisointeihin ja muihin työsuhteita koskeviin muutostilanteisiin, työsuhteiden päättämisiin, työntekoa tai yritystoiminnan harjoittamista koskeviin oleskelulupiin, ulkomaankomennuksiin sekä yritysjärjestelyihin liittyviin työoikeudellisiin kysymyksiin. Lisäksi neuvon työnantajia säännöllisesti erilaisissa työelämän tietosuojakysymyksissä, kuten työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn, taustaselvityksiin ja työntekijöiden tekniseen valvontaan liittyvissä rajoituksissa sekä tietosuojaselosteisiin ja ilmiantokanaviin liittyvissä työnantajavelvoitteissa.

Työkokemukseni olen hankkinut pääosin useammasta johtavasta asianajotoimistosta, mutta minulla on myös arvokasta, liiketoimintalähtöiseen ajatteluun ohjaavaa työkokemusta kahdelta työkomennukselta, jolloin toimin juristina Helsingin pörssissä noteeratussa pohjoismaisessa elintarviketeollisuusyhtiössä sekä suomalaisessa maailmanlaajuisesti toimivassa tietoliikennealan yhtiössä.

Työelämä ja työntekotavat ovat kokeneet valtavan muutoksen viime vuosina. Minun tehtäväni on sovittaa asiakkaan liiketoimintalähtöiset tarpeet sekä työoikeuden ja tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset yhteen tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja tarjota ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Olen aidosti kiinnostunut työoikeudellisista kysymyksistä ja hyvin innokas löytämään asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Työtapani on systemaattinen ja erittäin käytännönläheinen.

Juridisten toimeksiantojen lisäksi pidän säännöllisesti asiakkaille räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja työoikeudellisista ja tietosuojaoikeudellisista aiheista.