Bionto – 4 miljoonan euron rahoitusjärjestely

Bionto – 4 miljoonan euron rahoitusjärjestely

Pääomasijoitukset ovat pitkän aikavälin projekteja. Ne vaativat elinkaarensa aikana monen eri oikeusalan osaamista, jotta niistä saadaan paras mahdollinen tuotto.

Pääomasijoitustiimillämme on pitkä ja kattava kokemus asiakkaidemme neuvonnasta eri toimialojen start up- ja kasvuyritysten elinkaarten eri vaiheissa. Olemme usein olleet mukana alkuvaiheen sijoituskierroksista aina siihen saakka, kun yritys myydään merkittävälle kotimaiselle tai kansainväliselle alan toimijalle.

Kokemuksestamme on merkittävää hyötyä asiakkaillemme etenkin neuvoteltaessa osakassopimusta, jolla on keskeinen merkitys vähemmistösijoituksissa. Osakassopimuksen tulee luoda selkeät pelisäännöt osakkaiden kesken. Sen lisäksi siinä tulee varautua ennakoitavissa oleviin tuleviin tapahtumiin ja muutoksiin, kuten lisärahoituskierroksiin ja omistusrakenteen muutoksiin, ja varmistaa, että yritys voidaan myydä tai sijoitukset muuten realisoida hallitusti ja suunnitellulla tavalla.

Hoidamme asiantuntevasti ja tehokkaasti kaikki venture capital- ja vähemmistösijoituksiin liittyvät toimenpiteet:

  • oikeudellinen due diligence -tarkastus mitoitettuna kohdeyrityksen ja sijoituksen kokoon sekä asiakkaan tarpeisiin
  • term sheet -asiakirjat
  • sijoitussopimus ja osakassopimukset
  • yhtiöoikeudelliset päätökset
  • jatkorahoituskierrokset
  • avainhenkilöiden työsopimukset sekä kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt
  • muut kohdeyrityksen rahoitusjärjestelyt
  • irtautumiset.

Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat, suoria sijoituksia tekevät institutionaaliset sijoittajat ja bisnesenkelisijoittajat sekä kasvurahoitusta hakevat yritykset ja niiden omistajat.

Kansainväliset hakemistot Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 ja Best Lawyers International luokittelevat toistuvasti palvelumme ja asiantuntijamme Suomen parhaimpien joukkoon.