4.12.2023

Yhtiön hallitus on yhä useammin vastuullisuuden vartija

Yritysvastuu oikeudellistuu vauhdilla Euroopassa. Vastuullisuussääntely muuttaa sekä yritysten kestävyysraportointia että huolellisuusvelvoitetta. Yritysvastuun vaikutuspiiri laajenee entisestään: oman toiminnan raportointi ei riitä, vaan vastuuta on kannettava myös arvoketjuista.

Kestävyysraportointi tulee jo vuodenvaihteessa osaksi suurten pörssiyritysten ja muiden suurten yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen liiketoimintaa, kun asiaa koskeva kotimainen lainsäädäntö tulee voimaan. Ensimmäinen standardien mukainen raportti tulee julkaista keväällä 2025 osana tilinpäätöstä, ja on hallituksen vastuulla varmistaa, että raportti tehdään ja sen oikeellisuus varmennetaan asianmukaisesti.

Avoin kestävyysraportointi viitoittaa yritysten tietä kohti yritysvastuudirektiivin voimaantuloa. Yritysvastuudirektiivi asettaisi suuret yritykset vastuuseen toimintansa ja arvoketjunsa negatiivisista vaikutuksista. Yritysten tulisi tunnistaa toimintansa negatiiviset vaikutukset sekä ehkäistä, lieventää ja korjata niitä käytännön tasolla. Hallitus vastaisi omalta osaltaan huolellisuustoimien toteutuksesta.

Euroopan unionin sääntelyhankkeet herättävät kysymyksen siitä, kompastuuko unioni omaan kunnianhimoonsa. Ajatus tuntuu olevan: mitä Eurooppa edellä, sitä muut perässä. Nähtäväksi jää, seuraavatko muut edelläkävijää vai jättävätkö sen yksin leikkimään.

Kun kestävyysraportointi ja yritysvastuudirektiivin mukainen huolellisuusvelvoite kuitenkin ovat tulossa, hallituksilla on hyvä sauma ottaa raporttien tuottama tieto käyttöön ja pohtia, miten liiketoiminta pystyy edistämään kestävyystavoitteita – kasvua ja kannattavuutta unohtamatta. Kestävyysraportoinnin voidaan odottaa vakiinnuttavan asemansa keskeisenä kriteerinä, kun yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena arvioidaan. Yhtiön sijoitustarinan näkökulmasta pääomamarkkinoilla onkin vastuukysymysten lisäksi olennaista keskittyä vastuullisen toiminnan tuomiin mahdollisuuksiin.

Juuri nyt kannattaakin varmistaa, että raportoinnin tiedonkeruukanavat ovat kunnossa ja yhtiö voi laatia raportin edellytetyssä aikataulussa. Vaikka velvoite ei vielä yhtiötä koskisikaan, avoimeen raportointiin on syytä valmistautua – ehkä myös laatia koeponnistuksena ensimmäinen, standardien mukainen kestävyysraportti.