Toimimme Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana North Holdings 3 Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa Caverionin kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Caverionin liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 955 miljoonaa euroa. North (BC) Lux Holdco SARL (Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n ja/tai sen osakkuusyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen omistuksessa ja määräysvallassa oleva yhtiö), Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. ja Corbis S.A. ovat muodostaneet ostotarjousta varten konsortion, joka tulee välillisesti omistamaan North Holdings 3:n ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Suunnitellun ostotarjouksen odotetaan edesauttavan Caverionia toteuttamaan laajamittaisen muutoksen, jonka tarkoituksena on parantaa Caverionin pitkän aikavälin suorituskykyä kestävällä tavalla. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen.

Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Caverionin yli 14 000 ammattilaista palvelevat asiakkaita 10 maassa.