2.9.2022

Kestävyysraportointidirektiivi: aikataulu vahvistunut, listatut pk-yritykset pakollisen raportointivelvoitteen piiriin

Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät 21.6.2022 alustavaan sopimukseen kestävyysraportointidirektiivin voimaantuloaikataulusta ja sisällöstä. Sopimuksen mukaan pakollinen raportointivelvoite koskisi kaikkia listattuja yrityksiä paitsi aivan pienimpiä mikroyhtiöitä sekä unionin sisämarkkinoilla toimivia EU:n ulkopuolisia yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää tietyt rajat. Linjaus poikkeaa keväällä julkaistusta ehdotuksesta , jossa listatut pk-yritykset olisivat jääneet velvoitteen ulkopuolelle. 

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

 

Kestävyysraportointidirektiivi tulee voimaan neljässä vaiheessa:

Pk-yrityksiin sovelletaan rajoitetumpia raportointivelvoitteita, joita myös muut kuin direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvat pk-yritykset voivat noudattaa vapaaehtoisesti vuodesta 2026 alkaen.

Konsernin tytäryhtiön ei tarvitse julkaista itse kestävyystietojaan, jos direktiivin edellyttämät tiedot tytäryhtiöstä julkaistaan osana emoyhtiön raporttia.

Komission on tarkoitus julkaista ensimmäiset raportointistandardit delegoituina asetuksina kesäkuussa 2023. Kesäkuussa 2024 komission on määrä antaa toimialakohtaiset raportointistandardit, jotka ottavat huomioon toimialoille ominaiset kestävyysriskit ja -vaikutukset.