2.5.2022

Kestävyysraportointidirektiivi: yrityksille lisäaikaa, listatuille pk-yrityksille ei pakollista raportointia

Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivin valmistelu etenee. Euroopan unionin neuvosto ja parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta ehdottivat keväällä direktiiviin muutoksia, jotka antaisivat yrityksille vuoden lisäaikaa panna raportointiprosessinsa kuntoon. Listatuille pk-yrityksille ei tulisi pakollista raportointivelvoitetta, vaan ne voisivat soveltaa uusia raportointistandardeja vapaaehtoisesti.

Euroopan unionin neuvosto ja parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta käsittelivät keväällä komission ehdotuksen kestävyysraportointia koskevaksi direktiiviksi (Corporate Sustainability Reporting Directive).  Neuvosto ja valiokunta esittivät direktiivitekstiin tärkeitä muutoksia. Ensinnäkin direktiivin täytäntöönpanoaika pitenisi vuodella: raportointivelvollisuus koskisi suuria yrityksiä 1.1.2024 lähtien.

Uusi määräpäivä tarkoittaa, että suuret yritykset julkaisisivat ensimmäiset direktiivin mukaiset raporttinsa vuonna 2025 ja raportoisivat silloin vuoden 2024 tietonsa. Suurten yritysten pitää sitä varten luoda raportointiprosessi tai täydentää vanhaa viimeistään vuoden 2023 aikana.

Toinen suuri muutos direktiiviehdotukseen on, että raportoinnista tulisi pienille ja keskisuurille yrityksille vapaaehtoista. Komission ehdotuksessa raportointi oli pakollista listatuille pk-yrityksille. Vapaaehtoista raportointia varten komissio laatisi pk-yrityksille kevennetyt raportointistandardit.

Direktiivi koskisi vapaaehtoisesti raportoivia pk-yrityksiä 1.1.2026 lähtien, eli ne raportoisivat vuonna 2027 vuoden 2026 tietonsa.

Komissio määrittelisi erikseen kestävän kehityksen kannalta riskialttiit toimialat, jotka saisivat omat raportointistandardinsa. Näillä riskialoilla toimivat pk-yritykset voitaisiin myöhemmin velvoittaa raportoimaan.

Direktiiviin on esitetty myös tytäryhtiöitä koskevaa tiukennusta: suurten yritysten pitäisi julkaista itse omat kestävyystietonsa, vaikka ne olisivat konsernin tytäryhtiöitä. Komission ehdotuksessa tytäryhtiöt oli vapautettu raportointivelvoitteesta.

Lisäksi raportointivelvoite laajenisi koskemaan EU:n ulkopuolisia yrityksiä, jotka toimivat unionin sisämarkkinoilla ja täyttävät samat soveltamiskriteerit.