Marja Ollila

vastuullisuusasiantuntija

Vastuullisuusasiantuntijana tehtäväni on varmistaa, että Castrén & Snellmanin vastuullisuustyö pysyy asianajoalan edelläkävijän korkealla tasolla. Huolehdin toimistomme vastuullisuusraportoinnista ja ilmastotyöstä, kuten hiilijalanjälkilaskennasta ja päästövähennystavoitteista. Työkenttääni kuuluvat myös toimintamme ihmisoikeusvaikutukset ja muut sosiaalisen vastuun kysymykset, joita hoidan henkilöstöosastomme tukena. Tärkeä osa työtäni on auttaa juristejamme huomioimaan vastuullisuusnäkökohdat neuvonantotyössään.

Aloitin työurani ilmastoteemojen parissa suomalaisen teknologiayrityksen ympäristöhallinnossa. Sen jälkeen toteutin lingvistin kutsumustani ja työskentelin yli kymmenen vuotta kääntäjänä Castrén & Snellmanin käännösryhmässä. Olen myös suomentanut taloutta käsittelevää tietokirjallisuutta. Tämä työ on juurruttanut minuun kiinnostuksen taloudellisen hyvän jakautumista kohtaan.

Olen valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta eli nykyisestä Aalto-yliopistosta pääaineenani ympäristöjohtaminen. Toiselta koulutukseltani olen filosofian maisteri Helsingin yliopistosta pääaineenani ranskalainen filologia.