14.11.2019

Gasum – Clean Energy- ja Marine Bunkering -liiketoimintojen hankinta

Neuvoimme Gasum Oy:tä sen ostaessa AGA:n Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoiminnat Linde AG:ltä. Yrityskauppa on keskeinen osa Gasumin strategian toteuttamista ja vahvistaa yhtiön kykyä tarjota kaasuratkaisuja erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin entistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.  Kauppa on myös merkittävä edistysaskel pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymisessä.

Liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä 35 henkeä ja niiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskaupassa Gasumin omistukseen siirtyy LNG-tuotantolaitos, kaksi LNG-terminaalia, kaksi LNG-bunkrausalusta sekä yhteensä 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa. Kauppaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 13.11.2019, ja kauppa on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.