8.7.2014

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen – Neste Oilin säiliöalusten yhtiöittämishanke

Castrén & Snellman toimi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Neste Oil myi viisi säiliöalusta ja kolme hinaajaa Ilmarisen ja Huoltovarmuuskeskuksen omistamille yhtiöille. Lisäksi avustimme Huoltovarmuuskeskusta järjestelyn rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Alukset on vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla Neste Oilin käyttöön, ja ne purjehtivat jatkossakin Suomen lipun alla. Järjestely on erittäin merkittävä muun muassa Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Järjestely edellytti syvällistä erityisosaamista muun muassa rahoituksen, merioikeuden, työoikeuden sekä vero- ja yhtiöoikeuden alalla. Se oli jälleen osoitus Castrén & Snellmanin poikkeuksellisen laaja-alaisesta asiantuntemuksesta monitahoisimpienkin järjestelyjen huippuosaajana.