11.3.2019

Tehokas sisäinen valvonta pitää yhtiön compliance-riskit kurissa

Väärinkäytökset ja muut compliance-riskit ovat todellisia myös Suomessa. Viime aikoina esimerkiksi finanssiala ja terveyspalvelut ovat saaneet osakseen negatiivista julkisuutta. Ilmiön taustalla ei ole vain lisääntyvä sääntely, vaan yritysvastuuvaatimusten kiristyminen. Yhtiöltä ja sen johdolta vaaditaan jatkuvaa liiketoimintariskien tarkkailua ja aktiivista, läpi organisaation vaikuttavaa compliance-ohjelmaa.

Johto on viime kädessä vastuussa väärinkäytöksistä, joten sen on oltava perillä siitä, mitä yhtiössä on meneillään. Jos se epäilee väärinkäytöstä tai compliance-rikkomusta, on käynnistettävä sisäinen tutkinta välittömästi, jotta riskit tunnistetaan ajoissa ja mahdollinen kriisi saadaan hallintaan. Epäilyt kannattaa selvittää, koska ne voivat kertoa laajemmasta ongelmasta.

Miten riskejä voi vähentää? Kun yhtiö kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti, pelisäännöt ovat kaikille selvät eivätkä pääse unohtumaan. Vähintään yhtä tärkeää on tarkkailla yhtiön toimintaa aktiivisesti. Kun sisäinen valvonta ja tutkinta kuuluvat rutiiniin, compliance-asiat pysyvät pinnalla ja johdon kokonaisnäkemys mahdollisista riskitekijöistä on ajan tasalla.

Oikeusministeriö on juuri asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota esiintyisi Suomessa mahdollisimman vähän. Lisäksi viranomaisten keskinäistä tietojen vaihtoa on helpotettu lainsäädäntömuutoksin.

Tehokas sisäinen valvonta on ainoa tapa hallita riskejä ennen kuin viranomaiset puuttuvat asiaan.