30.6.2016

Finnlines – Lainasopimus EIP:n kanssa Nordean ja Finnveran vakuuksilla 100 miljoonan euron ympäristöteknologisen investointiohjelmansa osittaiseen rahoittamiseen

Castrén & Snellman toimi Finnlinesin juridisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Finnlines on allekirjoittanut 50 miljoonan euron lainasopimuksen Euroopan investointipankin (”EIP”) kanssa. Nordea Pankki Suomi Oyj (“Nordea”) on EIP:n puolesta taannut lainan ja Nordean puolesta takuun 80 prosentista on antanut Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera Oyj (“Finnvera”). Laina käytetään Finnlinesin 100 miljoonan euron ympäristöteknologiseen investointiohjelmaan.

Ohjelman tavoitteena on parantaa alusten polttoainetaloutta ja vähentää päästöjä asentamalla aluksiin pakokaasupesureita ja uusia potkurinlapoja sekä käsittelemällä alukset erityisellä antifouling-maalilla (”silikonimaali”) rungon kitkan vähentämiseksi. Näillä toimenpiteillä Finnlines pystyy kustannustehokkaasti vastaamaan MARPOL:n uusiin, tiukempiin rikkipäästösäädöksiin, jotka tulivat voimaan vuoden 2015 alussa.

Ympäristöohjelma aloitettiin vuonna 2014, ja nyt 22 ro-ro ja ropax-aluksen laivastosta 18 alusta on varustettu pesureilla, 7 laivaa uusilla potkurinlavoilla ja 2 on maalattu silikonimaalilla. Pakokaasupesurit, uudet potkurinlavat ja vähentynyt rungon kitka parantavat polttoainetehokkuutta, joka puolestaan vähentää yleistä polttoaineenkulutusta ja johtaa näin myös CO2, NOx ja SO2-päästöjen vähenemiseen.

Vuonna 2015 Finnlinesin kaluston polttoaineen kulutus väheni 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Finnlinesin ympäristöjalanjäljen mittakaavassa tämä tarkoittaa 75 000 tonnin CO2-päästövähennyksiä sekä noin 1 700 tonnin NOx-päästöjen ja 5 500 tonnin SO2-päästöjen vähenemistä (eli 91 prosenttia) vuoden aikana tarkasteltuna. Ohjelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2017.