3.5.2022

Green Deal on ajankohtaisempi kuin koskaan

IPCC-ilmastopaneelin helmikuisen raportin mukaan tämän hetken toimet eivät riitä hillitsemään ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. Nykyinen päästökehitys johtaa kolmen asteen lämpenemiseen vuosisadan loppuun mennessä ilman nopeita ilmastotekoja. Me Castren & Snellmanilla olemme olleet mukana useissa hankkeissa varmistamassa ilmastoa turvaavia toimia, ja haluamme edistää ilmastotekoja edelläkävijänä jatkossakin.

Samaan aikaan Venäjälle asetetut pakotteet ovat osoittaneet, miten riippuvainen koko Eurooppa on Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta. Tarvitsemme kipeästi lisää riippumatonta eurooppalaista energiantuotantoa. Komissio kehotti viimeksi maaliskuussa unionia ja jäsenmaita kiirehtimään muutosta, johon osan valtioista on vaikea sitoutua. Pitkällä aikavälillä ainoa vaihtoehto on uusiutuva ja hiilidioksidipäästötön energiantuotanto.

Näiden kahden energian ympärille muotoutuvan kriisin kohtaamispisteeseen osuu Green Deal -kasvustrategia, jonka tavoitteena on hiilineutraali EU vuoteen 2050 mennessä. Strategiaan kytkeytyy muhkea sääntelypaketti, joka kattaa ilmaston, ympäristön, energian, liikenteen, teollisuuden, maatalouden ja kestävän rahoituksen sekä raportoinnin.

Tavoitteiden saavuttaminen, erityisesti fossiilisten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin, asettaa yrityksille merkittäviä investointitarpeita. Se vaatii myös uudenlaista osaamista, yhteistyötä yli toimialarajojen ja samaan tavoitteeseen sitoutuneita kumppaneita. Osalle yrityksistä edelläkävijyys avaa etulyöntiaseman, toiset yritykset taas panostavat yhteistyöhön muiden kanssa. Tällöin kestävyyttä tukevat kilpailuoikeuden uudistukset ovat keskeisiä. Lisäksi energiahankkeiden lupasääntely ja verosääntely muuttuvat jatkuvasti, eikä tuleva lainsäädäntö ole kaikilta osin yhdenmukaista tai koordinoitua. Silti yritysten on toimittava sääntöjen mukaan.

Pykälien ja uusien haasteiden lisäksi murroksessa liikkuu rahaa: on arvioitu, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii yli 1 000 miljardin euron investointeja joka vuosi seuraavan vuosikymmenen ajan. EU rahoittaa tulevina vuosina innovaatioita runsaskätisesti. Myös sijoittajat ja rahoittajat odottavat yrityksiltä siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja sitoutumista vastuullisuuteen. Nyt on aika valita kumppanit muutokseen ja tarttua toimeen.