2.9.2022

Kestävyysraportointidirektiivi: aikataulu vahvistunut, listatut pk-yritykset pakollisen raportointivelvoitteen piiriin

Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät 21.6.2022 alustavaan sopimukseen kestävyysraportointidirektiivin voimaantuloaikataulusta ja sisällöstä. Sopimuksen mukaan pakollinen raportointivelvoite koskisi kaikkia listattuja yrityksiä paitsi aivan pienimpiä mikroyhtiöitä sekä unionin sisämarkkinoilla toimivia EU:n ulkopuolisia yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää tietyt rajat. Linjaus poikkeaa keväällä julkaistusta ehdotuksesta , jossa listatut pk-yritykset olisivat jääneet velvoitteen ulkopuolelle. 

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

 

Kestävyysraportointidirektiivi tulee voimaan neljässä vaiheessa:

  •  1.1.2024 alkaen direktiivi koskee suuryrityksiä, jotka kuuluvat voimassa olevan muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (NFRD) soveltamisalan piiriin. Niiden on annettava ensimmäiset direktiivin mukaiset raportit vuonna 2025.
  • 1.1.2025 alkaen direktiivi koskee muita suuria yrityksiä eli yhtiöitä, jotka eivät ole NFRD-direktiivin soveltamisalan piirissä ja jotka täyttävät ainakin kaksi seuraavista kriteereistä: vähintään 250 työntekijää, vähintään 40 miljoonan euron liikevaihto tai vähintään 20 miljoonan euron tase. Ensimmäiset raportit on annettava vuonna 2026.
  • 1.1.2026 alkaen direktiivi koskee listattuja pk-yrityksiä, pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia luottolaitoksia sekä vakuutusalan kytkösyrityksiä. Ensimmäiset raportit on annettava vuonna 2027. Pk-yrityksille neuvosto ja parlamentti jättivät mahdollisuuden poiketa raportointivelvoitteesta kahden vuoden siirtymäajan. Silloin raportointivelvoite tulisi pakottavaksi vuodesta 2028 alkaen, ja ensimmäiset raportit olisi annettava vuonna 2029.
  • 1.1.2028 alkaen direktiivi koskee Euroopan unionin ulkopuolisia yhtiöitä, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 150 miljoonaa euroa ja joilla on EU:ssa vähintään yksi suuri tai listattu tytäryhtiö tai sivuliike (liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa). Ensimmäiset raportit on annettava vuonna 2029. Raportointivelvollisuus koskee EU:ssa sijaitsevaa tytäryhtiötä tai sivuliikettä.

Pk-yrityksiin sovelletaan rajoitetumpia raportointivelvoitteita, joita myös muut kuin direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvat pk-yritykset voivat noudattaa vapaaehtoisesti vuodesta 2026 alkaen.

Konsernin tytäryhtiön ei tarvitse julkaista itse kestävyystietojaan, jos direktiivin edellyttämät tiedot tytäryhtiöstä julkaistaan osana emoyhtiön raporttia.

Komission on tarkoitus julkaista ensimmäiset raportointistandardit delegoituina asetuksina kesäkuussa 2023. Kesäkuussa 2024 komission on määrä antaa toimialakohtaiset raportointistandardit, jotka ottavat huomioon toimialoille ominaiset kestävyysriskit ja -vaikutukset.