Avustamme tuulivoimayhtiö OX2:ta kahden merituulivoimahankkeen hankekehityksessä ja luvittamisessa. Suunnitteilla olevat merituulivoimahankkeet Halla ja Laine sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä.

Askel eteenpäin kohti suomalaista merituulivoimatuotantoa otettiin tammikuussa 2022, kun valtioneuvosto myönsi ensimmäiset merituulivoiman tutkimusluvat Suomen talousvyöhykkeelle OX2:n Hailuodosta länteen rakennettavalle Halla-hankkeelle ja Pietarsaaresta länteen rakennettavalle Laine-hankkeelle. Tutkimusluvat mahdollistavat laajemmin merenpohjan tutkimisen ja siten lisätiedon hankkimisen hankealueista.

OX2 suunnittelee tutkittaville alueille yhteensä jopa 310 merituulivoimalaa, jotka toteutuessaan tuottaisivat 23 terawattituntia ympäristöystävällistä uusiutuvaa sähköä vuodessa. Vuonna 2020 Suomessa tuotettiin sähköä 67 terawattituntia, joten toteutuessaan merituulivoimahankkeet nostaisivat merkittävästi kotimaisen sähköntuotannon määrää.

Merituulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää tutkimuslupien lisäksi myös muita viranomaislupia. Molemmissa OX2:n hankkeissa on aloitettu niiden ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi molempien hankkeiden osalta on pidetty ennakkoneuvottelut viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Hankkeet ovat siten vielä alustavassa vaiheessa. Sähköntuotanto tulee käynnistymään kuluvan vuosikymmenen loppupuolella.

OX2 kehittää ja myy tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Suomessa ja Euroopassa. OX2 on ottanut johtavan aseman laajamittaisen maatuulivoiman rakentajana toteutettuaan vuodesta 2004 alkaen noin 3,2 gigawattia tuulivoimaa Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan.