Vastuullista liiketoimintaa

Uskomme, että nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka rakentavat liiketoimintansa kestävälle perustalle. Siksi otamme vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ennakoivasti huomioon asiakkaidemme arvoketjussa.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun yritys ei tavoittele pelkästään lyhytjänteisiä tuloksia vaan kiinnittää katseensa tulevaan. Tämän päivän viisas yritysjohtaja ottaa huomioon kaikki kolme kestävyyden osa-aluetta eli yrityksen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset (people, planet, profit).

Huolehdimme työyhteisöstämme

Neuvomalla asiakkaitamme voimme merkittävästi ohjata heidän toimintaansa yhä vastuullisempaan suuntaan. Emme kuitenkaan tyydy siihen, vaan haluamme itsekin toimia neuvojemme mukaan.

Castrén & Snellmanilla työtämme ohjaavat kansainväliseen ISO 26000 -standardiin perustuvat yritysvastuun periaatteet ja käytännöt. 

Työssämme päivät venyvät joskus pitkiksi, mutta pyrimme jatkuvasti etsimään uusia keinoja, joiden avulla voisimme edistää elämän tasapainoa asianajoalalla.

Kannustamme myös työntekijöitämme kehittämään ammattitaitoaan. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on meille tärkeää, ja haluamme jakaa osaamistamme opiskelijoiden kanssa.

Helsingin-toimistomme on Suomen ensimmäinen asianajotoimisto, joka on täyttänyt WWF:n Green Office -ympäristöohjelman vaatimukset. Päivittäisessä elämässämme pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme seuraamalla paperin ja sähkön kulutusta sekä matkustamisen vaikutuksia.

Vuodesta 2018 lähtien otimme askeleen kohti hiilineutraalia toimistoa kompensoimalla lentomatkustamisesta koituvat hiilidioksidipäästöt. Tuemme WWF:n suosittelemia Gold Standard -sertifioituja hankkeita

Kehitämme yhteiskuntaa

Yhteiskunnan kehittäminen on aina ollut lakimiesten ammatissa tärkeää. Meillä asianajajilla on merkittävä tehtävä oikeusvaltion toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tunnemme liike-elämää hyvin, mistä on hyötyä uusia lakeja valmisteltaessa. Osallistumme Suomen Asianajajaliiton järjestämään asianajajapäivystykseen, jonka kautta kenellä tahansa Suomessa on mahdollisuus saada maksutonta oikeudellista neuvontaa.

 

                                 

          

näin haluamme toimia

 • Emme ota vastaan toimeksiantoja, joissa neuvomme edistäisivät ihmisoikeusloukkauksia.
 • Neuvomme asiakkaitamme ennakoivasti yritysvastuuasioissa läpi liiketoiminnan arvoketjun.
 • Hintamme ovat läpinäkyviä ja kustannukset asiakkaan ennakoitavissa.
 • Olemme mukana toteuttamassa oikeusvaltioperiaatetta ja kehittämässä lainsäädäntöä.
 • Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja jaamme osaamistamme opiskelijoille.
 • Edistämme elämän tasapainoa asianajoalalla.
 • Kannustamme ammatilliseen kehittymiseen.
 • Vähennämme paperin ja sähkön kulutusta sekä matkustamisen ympäristövaikutuksia.
 • Kompensoimme lentomatkustamisesta aiheutuvia
  hiilidioksidipäästöjä tukemalla WWF:n suosittelemia Gold Standard -sertifioituja kohteita.