{{result.date}}


Lisää minusta

Ura

  • Castrén & Snellman 2005–
  • Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003–2005

Koulutus

  • LL.M., Duke University School of Law (USA) 2008
  • Varatuomari, Vaasan käräjäoikeus 2002/2003
  • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto 2002

Järjestötoiminta

  • Juridiska Föreningen i Finland r.f. – Suomen Lainopillinen Yhdistys ry
  • New York State Bar Association (NYSBA)
  • Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
  • Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry

Muita tämän alan osaajiamme