26.5.2023

Vihreä siirtymä etenee, mutta lupajärjestelmä takkuaa

Vihreä siirtymä etenee Pohjoismaissa suurin harppauksin, ja Suomi on yksi energiamurrosta eteenpäin vievistä kärkimaista. Suomi on vauhdittanut siirtymää muun muassa tekemällä ennätyssuuret investoinnit vihreän siirtymän hankkeisiin sekä joustavoittamalla hankkeiden lupahakemusten viranomaiskäsittelyä.

Suomeen on juuri nyt suunnitteilla monia päästöttömän energian hankkeita – usein sellaisia, joita energia-alalla ei ole aiemmin nähty. Esimerkiksi tuulivoiman tuotantoa siirretään maalta merelle, ja vihreän vedyn odotetaan tuovan ratkaisuja muun muassa liikenteen ja teollisuuden energiantuotannon tarpeisiin.

Sääntely ja lupajärjestelmät eivät kuitenkaan ole pysyneet kehityksessä mukana. Koska tarve ja kysyntä vihreälle siirtymälle on suuri, hankkeet etenevät, vaikka lupajärjestelmää tai sääntelyä ei valmiina olisikaan. Esimerkiksi vihreän vedyn tuotanto kiinnostaa juuri nyt sekä sijoittajia, rakennuttajia että päättäjiä, mutta EU:ssa valmisteilla oleva teollisuuspäästödirektiivin uudistus tuskin ehtii valmiiksi ennen kuin ensimmäiset vedyntuotannon laitoshankkeet on jo luvitettu.

Tilanne vaatii nyt yrityksiltä luovuutta ja kykyä sopeutua epäselvään tilanteeseen. On mahdollista, että hankkeelle tai sijoitukselle ei vielä ole sopivaa lupajärjestelmää. Hankekehittäjien vastuu ja rooli luvittamissuunnitelman muodostamisessa sekä lupamenettelyn johtamisessa onkin nyt aiempaa suurempi.

Yrityksiltä kysytään nyt luovaa strategiaa, kylmää päätä ja strategista kumppania, joka tuo pöytään liiketoimintalähtöistä ajattelua, ratkaisukeskeisyyttä sekä kokemusta uusien innovaatioiden eteenpäin viemisestä.