29.5.2023

Kemijoki – Pumppuvoimalaitosten rakentamista koskeva suurhanke, joka mahdollistaa turvallisen energiasiirtymän

Toimimme Kemijoki Oy:n neuvonantajana yhtiön selvittäessä mahdollisuuksia pumppuvoimalaitosten rakentamiseen Pohjois-Suomessa nykyisen tuotantoympäristönsä yhteyteen.

Kyseessä on turvallisen energiasiirtymän mahdollistava yhteiskunnallisesti merkittävä hanke, jolla olisi merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon määrä Suomessa tulee kasvamaan voimakkaasti. Tämä edellyttää riittävän säädettävän tuotantokapasiteetin varmistamista ja vesivoima on tärkein säädettävän tuotannon muoto.

Kemijoki Oy:n selvityksen kohteena olevat teholtaan 200-600 megawatin pumppuvoimalat lisäisivät Suomen vesivoiman säätökykyä jopa 4 000 megawatilla. Lisäys on poikkeuksellisen merkittävä Suomen nykyisen, suurelta osin säätökykyisen vesivoimakapasiteetin säätökyvyn ollessa 3 100 megawattia. Hankkeen suuruusluokkaa kuvastaa myös se, että suurimman yhtiön toiminnassa olevan Petäjäskosken vesivoimalaitoksen nimellisteho on 182 megawattia. Mahdollisten investointien suuruusluokka on jopa 3 miljardia euroa.

Pumppuvoima on Euroopassa ja maailmalla kasvussa oleva tuotantomuoto. Pumppuvoimalaitos koostuu kahdesta altaasta, joiden avulla se tuottaa sähköä kysynnän ollessa korkealla. Vesi lasketaan tällöin yläaltaasta turbiinien läpi ala-altaaseen. Kun sähkön kysyntä on vähäistä, vesi pumpataan takaisin yläaltaaseen.