26.4.2023

Työelämän ongelmatilanteita ratkotaan julkisuudessa yhä useammin – mikä neuvoksi?

Vastuullisuus ja avoimuus näkyvät juuri nyt trendeinä työmarkkinoilla, ja yrityksiltä odotetaan yhä enemmän reiluja toimintatapoja ja avointa keskustelukulttuuria. Samaan aikaan ihmiset ovat toisiinsa vahvasti linkittyneitä sosiaalisessa mediassa, minkä vuoksi työsuhteisiin liittyvät asiat päätyvät aiempaa useammin julkisuuteen. Kun ennen asiasta kertoi vain suullisesti kaverille, nyt yhdellä julkaisulla voi saavuttaa tuhansia silmäpareja.

Ongelmatilanteita tai niiden päätymistä julkisuuteen ei voi täysin estää, mutta niitä voi ja kannattaa pyrkiä ehkäisemään huolehtimalla yrityskulttuurista, työyhteisön ohjeiden ajantasaisuudesta ja matalasta kynnyksestä selvittää esiin tulleet ongelmatilanteet ripeästi ja ihmisiä kuunnellen. Vastaavasti yritysten on hyvä suunnitella toimintamallit ja -tavat tilanteisiin, joissa yritystä koskeva asia päätyy yllättäen julkisuuteen.

Avoimuuden ja vastuullisuuden kivijalka on yrityksen kulttuurissa ja arvoissa. Jaetut ja arjessa omaksutut arvot voivat parhaimmillaan estää ei-toivottua toimintaa tai antaa rohkeutta puuttua siihen. Varhaisen puuttumisen kulttuurissa ongelmiin tartutaan nopeasti ennen kuin ne paisuvat suuremmiksi.

Toimiva ja työyhteisön tiedossa oleva toimintamalli ongelmatilanteiden selvittämiseksi on kaikkien osapuolten etu ja mediahuomion keskellä kullanarvoinen, sillä se auttaa turvaamaan toimintakyvyn ja keskittymään asian selvittämiseen ja viestintään. Ilmiöön liittyvien prosessien tulisikin olla suunnitteilla viimeistään nyt, kun tuore whistleblowing-lainsäädäntö velvoittaa vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot perustamaan ilmiantokanavan, jonka kautta työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilemästään epäeettisestä toiminnasta. Samassa yhteydessä on hyvä käydä läpi myös tietosuojadokumentaation mahdolliset päivitystarpeet, sillä epäillyn epäasiallisen toiminnan selvittäminen vaatii taustalleen usein myös henkilötietojen käsittelyä sekä sähköisten viestien läpikäyntiä.

Vaativat julkisuustilanteet ovat ikäviä yllätyksiä eikä niitä aina voi estää. Niihin voi kuitenkin valmistautua huolellisesti turvaten tärkeimmän – toimintakyvyn.