7.2.2022

Helen ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto – Kalistannevan tuulipuiston osto ja rahoitus

Toimimme Helen Oy:n ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston muodostaman konsernin neuvonantajana sen hankkiessa Kalistannevan tuulipuiston ranskalaiselta VALOREM-konsernilta. Neuvoimme konsernia sekä yritysjärjestelyssä että hankkeen rahoituksen neuvottelussa. 

Investointi uusiutuvaan energiaan on konkreettinen askel kohti Helenin vuodelle 2030 asetettua hiilineutraalisuustavoitetta ja tukee siirtymistä hiilineutraaliin energiatuotantoon ja hajautettuun energiajärjestelmään.

Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energia-alan yrityksistä ja tarjoaa ratkaisuja lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liiken-teeseen.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin sijoitusrahastoja ja Ålandsbanken Tuulivoima on Suomen ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto. Kalistanneva on rahaston toinen sijoituskohde.

VALOREM-konserni on riippumaton ranskalainen toimija vihreän energian alalla.