Anna-Kaisa Remes

Compliance Lawyer, asianajaja, varatuomari

Aloitin työskentelyn Castrén & Snellmanilla vuonna 2009, ja siitä saakka olen keskittynyt yhtiöoikeudelliseen neuvontaan sekä saneeraus- ja konkurssimenettelyihin. Työskentelin vuosia Lontoosta käsin, ja koska olen läpäissyt solicitor-asianajajien QLTS-soveltuvuuskokeet, minulla on oikeus toimia asianajajana Suomen lisäksi myös Englannissa ja Walesissa.

Toimin tällä hetkellä sisäisen tietopalvelumme vetäjänä osana Knowledge Management & Innovations -tiimiämme. Huolehdin tietopalvelun päivittäisestä toiminnasta ja kehittämisestä ja olen koko organisaatiomme tukena oikeudelliseen tiedonhakuun liittyvissä asioissa.

Erikoisosaamiseeni kuuluvat corporate governance -asiat, compliance-asiat ja sisäiset tutkinnat sekä saneeraus- ja maksukyvyttömyysmenettelyt. Neuvon asiakkaitamme compliance-asioissa, riskienhallinnassa ja vastuullisuuskysymyksissä. Avustan asiakkaita heidän sisäisissä ja ulkoisissa tutkintaprosesseissaan arvioimalla ja selvittämällä väärinkäytösepäilyjä, jotka kohdistuvat asiakkaiden yhteistyökumppaneihin ja sisäisiin toimintoihin. Lisäksi neuvon säännöllisesti asiakkaitamme pakotekysymyksissä ja kaupankäynnin vaatimusten noudattamisessa.

Olen osallistunut monien vaativien saneeraus- ja konkurssimenettelyjen hoitamiseen. Lisäksi edustan velkojia maksukyvyttömyysmenettelyissä ja neuvon säännöllisesti asiakkaitamme uhkaavien maksukyvyttömyysmenettelyiden yhteydessä. Teen myös omaisuuden jäljittämistä koskevia toimenpiteitä. Työskentelen laaja-alaisesti myös yhtiöoikeuden parissa. Neuvon sekä listattuja että yksityisiä yrityksiä muun muassa rakennejärjestelyissä, corporate governance -asioissa ja johdon vastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Avustan asiakkaitamme myös sopimusoikeudellisissa asioissa.

Julkaisen säännöllisesti artikkeleita asiantuntemusalojeni kansainvälisissä ammattijulkaisuissa ja toimin luennoitsijana kansainvälisissä seminaareissa.