2.10.2023

Hallituksen tehtävät yhtiötä uhkaavassa likviditeettikriisissä

Yhä useammalla yrityksellä on tänä syksynä ollut maksuvaikeuksia, ja konkurssien määrä on ollut selvässä kasvussa. Epävakaa taloussuhdanne pakottaa monet yritykset arvioimaan mahdollisuuksiaan sopeuttaa toimintaansa esimerkiksi muutosneuvotteluin tai velkojaan järjestelemällä.

Hallituksen rooli yhtiön likviditeettikriisissä on keskeinen. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen on toimittava huolellisesti ja edistettävä yhtiön etua. Vastoin huolellisuusvelvoitetta toiminut hallituksen jäsen voi olla henkilökohtaisesti vastuussa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai esimerkiksi velkojalle aiheutuneesta vahingosta.

Hallituksen on oltava perillä yhtiön taloudellisesta tilanteesta: Hallitus tarkkailee oman pääoman tilannetta aktiivisesti. Osakeyhtiön hallituksella on ilmoitusvelvollisuus, kun osakeyhtiön oma pääoma on menetetty. Ilmoitus tehdään kaupparekisteriin viipymättä. Lisäksi hallituksen tulee tarkkailla korostuneen huolellisesti yhtiön kassan tilannetta ja varmistua siitä, että velkojia kohdellaan tasapuolisesti.

Hallituksen on kirjattava päätöksensä huolellisesti: Hallitus siirtyy kriisitilanteessa nopeampaan kokousrytmiin ja kirjaa kaikki perustellut päätöksensä huolellisesti, jotta ne voidaan todentaa myös jälkikäteistarkastelussa.

Hallituksella on keskeinen rooli kriisin hallitsemisessa ja yhtiön selviytymisessä: Jotta kriisistä selvitään mahdollisimman hyvin, on hyvä pyytää apua ajoissa ja kartoittaa eri vaihtoehdot muun muassa rahoittajien ja oikeudellisen asiantuntijan kanssa.