13.6.2022

Yritysten kannattaa tuntea perhevapaat – viimeistään nyt

Perhevapaat uudistuvat elokuun alusta lukien. Uudistus on yksi keino tukea Suomen tavoitetta nousta tasa-arvon kärkimaaksi ja sen taustalla on EU:n niin sanottu työelämän tasapaino -direktiivi ((EU) 2019/1158).

Uudistuksen myötä vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Todennäköisesti myös miesten perhevapaat yleistyvät.
Vaikka kehityssuunta on erittäin kannatettava, harvoin mikään muutos kuitenkaan tapahtuu ilmaiseksi. On selvää, että uudistus tulee lisäämään työnantajien kustannuksia. Kela korvaa perhevapaista aiheutuvia kustannuksia työnantajille useilla eri tavoilla. Näistä korvauksista huolimatta osa perhevapaista aiheutuvista välittömistä kustannuksista ja erityisesti välilliset kustannukset jäävät työnantajien ja työyhteisöjen vastattavaksi. Lisäksi paineet siihen, että etenkin miesten perhevapaiden palkallisuutta pidennettäisiin nykyisestä, tulevat varmasti lisääntymään työehtosopimusneuvotteluissa ja työpaikoilla.

Keskusteluun nousevat entistä useammin myös tilanteet, joissa perhevapaisiin ei suhtauduta myönteisesti. Työnantajilla on edessään tasapainottelua: vaa’an toisessa kupissa ovat kustannukset perhevapaista ja toisessa taas tasa-arvon edistäminen, perheystävällisyys ja joustavuus. Kaikki asioita, joita työntekijät arvostavat enenevissä määrin. Kilpailu parhaista osaajista on kiristynyt eikä heitä ole varaa menettää. Mikä olisi hyvästien hintalappu?

Jos ja kun perhevapaapäivien määrä kasvaa ja yhä useampi haluaa pitää niitä, on hyvä muistaa myös työsopimuslain säännökset perhevapaalta töihin palaavan oikeuksiin liittyen.

Käytännön arjessa törmää edelleen siihen luuloon, että työntekijällä olisi aina ehdoton oikeus palata täsmälleen samaan työtehtävään, josta hän jäi perhevapaalle. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on ensisijaisesti oikeus palata perhevapaalta aikaisempaan työhönsä. Tämä ei nykypäivän nopeasti muuttuvassa työelämässä aina ole mahdollista eikä automaattisesti tarkoita, että työnantajan toiminnassa olisi mitään moitittavaa. Jos aiempaan työhön palaaminen ei ole mahdollista, työntekijällä on oikeus sitä vastaavaan työhön tai muuhun työsopimuksensa mukaiseen työhön. Ellei mitään näistä töistä ole enää tarjolla, tilanteeseen sovelletaan vastaavia lainsäädännön menettelytapoja kuin muihinkin työntekijöihin. Sekä työntekijän että työnantajana kannattaa ymmärtää vastuunsa ja oikeutensa – myös perhevapaan kohdalla.