28.9.2022

Vihreän siirtymän aika on nyt

Energiakriisi on ollut eurooppalaisten arkea jo kuukausia: kohonneet polttonesteiden hinnat, sähkön hinnan dramaattinen nousu sekä lämmityskustannukset ovat nousseet kaikkien huulille ja sitä myötä energia-ala on saanut sen kauan kaipaamaa kiinnostusta. Tosin ei tavalla, jota toivottiin. Vaikka hinta meitä nyt kirpaiseekin, tämä on suuressa mittakaavassa pientä.

Euroopan unionissa tavoite vihreästä siirtymästä ja päästöjen vähentämisestä on ollut agendalla pitkään, mutta konkreettiset ratkaisut ovat antaneet odottaa itseään. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi unionille sysäyksen löytää nopeita ja suuren mittakaavan ratkaisuja venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi. EU:ssa annettiinkin keväällä osana RePower EU -suunnitelmaa useita uusia säädöksiä, ja työ jatkuu edelleen. Suurena haasteena on löytää kaikille arvoketjun osallisille toimiva malli, mikä vaatii alan syvällistä ymmärtämistä.

Vihreää siirtymää tuetaan myös Suomessa, kun valtioneuvosto teki aiemmin tässä kuussa päätöksen tukea investointeja, joilla vahvistetaan omavaraisuutta ja vähennetään riippuvuutta fossiilienergiasta.

Energiamarkkina on muuttunut pysyvästi, paluuta entiseen ei ole. Aika uusille investoinneille on nyt otollinen, kun kysyntä vihreää siirtymää tukeville innovaatioille ja ratkaisuille on suurempi kuin koskaan aiemmin. Se, mikä edistää päästötöntä energiantuotantoa ja tukee energiaomanvaraisuutta, on nyt haluttua ja arvokasta.

Energiakriisi on opettanut meille kaksi asiaa: vihreää siirtymää ei ole varaa lykätä enää hetkeäkään, ja siirtymä on tehtävä omavaraisuutta edistäen. Me odotamme päättäjiltä rohkeutta tehdä suuriakin ratkaisuja sekä päättäväisyyttä uudistaa energiasektorin sääntelyä kansalliset erityispiirteet ja koko arvoketju huomioiden ja päätösten vaikutukset ymmärtäen.