19.4.2023

Varmuus on nyt valttia sijoitusmarkkinassa

Epävarmuus on ollut markkinassa läsnä menneenä vuonna, ja pankkisektorin vaikeudet ovat viime viikkoina näkyneet Euroopassakin. Pääomasijoittajat ovat kuitenkin jatkaneet aktiivisina. Erityisesti energia- ja finanssialat ovat olleet sijoittajien suosiossa – samoin pörssiyritykset ja suuret sijoituskohteet. Myös kansainvälinen digitalous on muodostanut poikkeuksen muutoin epävarmassa markkinassa: vaikka Eurooppa elää kriisin keskellä, pienet, laajalti kansainvälisesti verkottuneet teknologiayritykset ovat onnistuneet keräämään rahoitusta, kun markkina muualla on ollut Eurooppaa vakaampi.

Myös listautumishankkeet ovat olleet monessa yrityksessä tauolla odottamassa tasaisempia aikoja. Talouden epävarmuus on laskenut arvostustasoja ja vaikeuttanut hinnoittelua, mikä on saanut yritykset lykkäämään listautumistaan. Jotta listautumisaktiivisuus lähtisi taas nousuun, tarvittaisiin tukeva pohja markkinaennusteelle: yritysten pitää pystyä luottamaan siihen, että arvostustaso pysyy vakaana ja toisaalta ostajaehdokkaat pystyvät sitoutumaan antamiinsa tarjouksiin.

Positiivista virettä listautumismarkkinassa kuitenkin on. Jos inflaatio- ja korkotilanne tasoittuu ja arvostustasot pysyvät kohtuullisina, on mahdollista, että listautumisaktiivisuus lähtee vuoden jälkimmäisellä puoliskolla taas kasvuun, mikä laajentaa irtautumismahdollisuuksia myös pääomasijoittajille.

Näyttää siltä, että talven jälkeen markkina jatkaa kehittymistään nykyisillä raiteilla: finanssiala ja energiasektori pysyvät vetovoimaisina, ja positiivista uutta virettä voi näkyä myös teknologia-alalla Buy out -pääomasijoittajien kiinnostus suuriin kohteisiin jatkunee ja siirtynee entistä enemmän kohti platform- ja add on -järjestelyjä, joissa sijoittaja ostaa useampia pieniä kohteita rakentaakseen niistä suuremman ja tehokkaamman kokonaisuuden.

Teknologiasijoittajille markkina voi mahdollistaa kannattavia sijoituksia lupaaviin kasvuyhtiöihin hyvin perusteltavilla arvostuksilla ja enemmän aikaa johdon kanssa. Listautujakandidaattien kannattaa puolestaan nyt rakentaa valmiuksiaan markkinan piristymistä varten. Listautumisprosessissa ei koskaan ole siihen ylimääräistä aikaa.