4.11.2021

SPAC-yhtiöt vauhdittavat yritysjärjestelyitä ja vastuullisuutta

SPAC-yhtiöiden listautuminen tuli Suomessa mahdolliseksi keväällä. Ensimmäinen suomalainen SPAC-yhtiö listautui kesäkuussa. Syyskuun alussa se ilmoitti sulautuvansa Purmo Groupiin.

SPAC-yhtiöt ovat tähän saakka keskittyneet Yhdysvaltoihin, mutta nyt moni yhtiö tähyää Euroopan markkinoille. Globaalisti sopivaa ostokohdetta etsivän pääoman määrä on mullistava: yrityskauppojen kokonaisarvo on keskimäärin 500–550 miljardia dollaria vuodessa. Jo perustettujen SPAC-yhtiöiden odotetaan julkistavan kahden seuraavan vuoden aikana yli 700–800 miljardin arvosta kauppoja.

Lupaavan alun siivittämänä SPAC-yhtiöillä onkin varmasti tärkeä rooli myös Suomessa. Kehitystä vauhdittaisi se, että Verohallinto poistaisi verokohteluun liittyvää epävarmuutta ottamalla kantaa SPAC-sijoitusten verokohteluun. Toistaiseksi SPAC-mallia koskevaa oikeuskäytäntöä tai vakiintunutta verotuskäytäntöä ei vielä ole.

Vauhtia tarvitaan, koska SPAC-yhtiöt voivat olla ratkaisevassa asemassa myös kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Kasvuyhtiöille sulautuminen SPAC-yhtiöön tarjoaisi uuden tavan hankkia merkittävää uutta pääomaa nopeasti, koska SPAC-yhtiön kasvuyhtiöstä tekemä arvonmääritys voi perustua tulevaisuuden tuottoennusteisiin, mikä mahdollistaa myös alkuvaiheen investoinnit.

ESG-suuntautuneet SPAC-yhtiöt tarjoavat institutionaalisille ja yksityissijoittajille mahdollisuuden sijoittaa omia arvojaan vastaaviin yrityksiin. Arvositoutuneet sijoittajat tavoittelevat mieluummin pitkän aikavälin arvonluontia kuin kvartaalivoittoja. Julkisina yhtiöinä SPAC-yhtiöt ovat yksityisiä yrityksiä läpinäkyvämpiä ja paremmin hallinnoituja. Nasdaqin uusien vaatimusten myötä myös yhtiöiden hallituksista tulee aiempaa monimuotoisempia.

Käynnissä on radikaali murros siinä, kuinka yhteiskuntamme liikkuu, rakentaa ja syö. Se edellyttää kestävien teknologioiden skaalaamista, joka puolestaan vaatii ennennäkemättömän määrän pääomaa. SPAC-yhtiöt ovat ajankohtainen innovaatio, joka voi auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet.