23.11.2022

Kiinteistöalalla vastuullisuudessa on siirrytty sanoista tekoihin

Kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ohjaavat kestävää kehitystä myös kiinteistöalalla. Kiinteistöt ovat vastuussa jopa 40 prosentista globaaleista hiilipäästöistä, joten keskittymällä näiden päästöjen vähentämiseen voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Kiinteistöalan vastuullisuusmurrosta tukevat myös rahoittajat ja sijoittajat, jotka yhä enemmän kannustavat vihreisiin ja kestäviin kiinteistö- ja rakennushankkeisiin.

Konkreettisia askeleita vastuullisuuden edistämiseksi otettiin enenevissä määrin 2010-luvulla erityisesti uudiskohteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, kun ostajien vaatimukset kohteiden riittävän korkeatasoisesta ympäristöluokitussertifikaatista ja energialuokasta päätyivät osaksi transaktiodokumentaatiota. Nyttemmin ympäristöluokitussertifikaatista on tullut miltei standardi, jonka tiedot ovat olennainen osa muun muassa kohteiden markkinointi- ja myyntimateriaaleja. Myös kiinteistöjen käyttäjien toimitiloille asettamissa vaatimuksissa ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat korostuvat yhä useammin. Ympäristöluokitussertifikaatti on kohteen hintaan, myytävyyteen ja vuokrattavuuteen suoraan vaikuttava tekijä – sijoittajat ja käyttäjät vaativat yhä enemmän tietoa kiinteistökohteidensa ympäristövaikutuksista ja täyttävät samalla omat vastuullisuustavoitteensa.

Hankkeiden rahoitus on elintärkeä osa kiinteistömarkkinan toimintaa. Kiinteistöalan vastuullisuudessa ottama harppaus onkin alun perin rahoituksen aikaansaama. Vihreän rahoituksen ollessa edullisempaa kuin muun rahoituksen sijoittajat ovat motivoituneet edistämään vastuullisuutta. Taloudellinen porkkana kannustaa sijoittajia satsaamaan vastuullisuuteen, ja näin ollen vihreiden hankkeiden määrä lisääntyy ja ympäristökestävyys saavuttaa vähitellen yhä vahvemman jalansijan kiinteistöalalla.

Vastuullisuudessa ei siis ole kyse oman kilven kiillottamisesta, vaan vastuullinen toiminta kannattaa myös taloudellisesti. Mitä enemmän hankkeiden ja portfolioiden kestävyyttä mitataan ja todennetaan, sitä helpommin hanke löytää rahoitusta. Yksinkertaistaen: mitä vihreämpi hanke on, sitä edullisemmin ja helpommin rahoitusta on saatavilla ja sitä arvokkaampi kohde on sijoittajan portfoliossa.