12.9.2022

POP Asuntoluottopankki – Kiinnitysluottopankin ja katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman perustaminen

Avustimme POP Asuntoluottopankki Oyj:tä kiinnitysluottopankin perustamisessa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain mukaisen toimiluvan hakemisessa. Lisäksi avustimme POP Asuntoluottopankki Oyj:tä yhden miljardin euron katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman perustamisessa. Ohjelman puitteissa POP Asuntoluottopankki Oyj voi laskea liikkeeseen katettuja joukkolainoja tuoreen kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista annetun lain mukaisesti ja listata ne säännellyllä markkinalla. Toimilupaprosessiin ja ohjelman perustamiseen vaikutti lainsäädännön kokonaisuudistus, joka tuli voimaan 8.7.2022.

POP Asuntoluottopankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki Oyj:n  tehtävänä on vastata POP Pankki -ryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.