22.12.2022

Vattenfall – Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan merituulivoimapuisto

Toimimme Vattenfallin neuvonantajana järjestelyssä, jossa Vattenfall ja Metsähallitus sopivat Suomen ensimmäisen avomerelle sijoitettavan merituulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Merituulivoimapuiston suunniteltu nimellinen kapasiteetti on 1,3 GW. Puisto rakennetaan noin 15 kilometrin päähän rannikosta Pohjanmaalla sijaitsevan Korsnäsin kunnan alueelle.

Merituulivoimapuiston odotetaan olevan toimintavalmis 2030-luvun alussa, ja sen arvioitu vuosituotanto on noin 5 000 GWh. Määrä vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon sähkön vuosikulutusta tai noin 250 000 sähköllä lämmitetyn omakotitalon vuosikulutusta Suomessa. Investoinnin arvioitu arvo on 2–3 miljardia euroa.

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Metsähallituksella on keskeinen rooli tavoitteen saavuttamisessa, koska se hallinnoi Suomen valtion omistamia maa- ja vesialueita. Merituulivoimapuisto tukee myös Vattenfallin strategiaa mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven kuluessa.

Vattenfall on johtava eurooppalainen energia-alan yhtiö. Vattenfallilla on noin 19 000 työntekijää, ja se toimii pääasiassa Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Vattenfallin omistaa Ruotsin valtio.