6.5.2024

Yritykset ulkoistavat toimintojaan – neljä tärppiä onnistumiseen

Geopolitiikan muutokset ja talouden hidas kehitys ovat haastaneet yrityksiä viime vuosina ja saaneet ne miettimään uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen ja kustannusrakenteeseen. Osana tätä kehitystä monet yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan tai harkitsevat ulkoistuksia tai palveluntarjoajan vaihdoksia. Ulkoistaminen onkin usein toimiva keino liiketoiminnan kehittämiseksi ja esimerkiksi joustavuuden lisäämiseksi. Järjestely kannattaa kuitenkin suunnitella huolellisesti ulkoistuksen hallituksi toteuttamiseksi ja myös tulevia muutostilanteita ajatellen. 

Kun yritys suunnittelee ulkoistusta, aivan ensimmäiseksi katse kannattaa kääntää yrityksen strategiaan: miten ulkoistus tukee strategiaa mahdollisimman tehokkaasti? Jos yritys on nostanut esimerkiksi digitalisaation ja tekoälyn strategiansa painopisteeksi, ICT-palveluiden ulkoistus on tehtävä harkiten. Merkityksellisiksi voivat nousta esimerkiksi palveluntarjoajan osaaminen, palveluiden laajuus ja joustavuus sekä niiden kehitysmahdollisuudet.

Lisäksi ICT-palveluiden ulkoistamisen varhaisessa vaiheessa on syytä ottaa huomioon myös sääntelyn mahdolliset vaikutukset. Esimerkiksi kansainväliseen henkilötietojen siirtämiseen liittyy omat rajoitteensa, ja kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn liittyvä EU-sääntely voi olla tarpeen huomioida palvelun järjestämisessä sekä sitä koskevissa sopimuksissa.

Kolmantena asiana ennen ulkoistussuunnitelmien konkreettista edistämistä on tärkeää varmistua siitä, mitä palveluita tarkalleen ottaen ulkoistetaan ja millaisia käytännön vaikutuksia ulkoistuksella voisi olla esimerkiksi olemassa olevalle henkilöstölle ja heidän työsuhteilleen. Onko kyseessä liikkeen luovutus vai työvoiman käytön vähentäminen? Tämä voi vaikuttaa merkittävästi ulkoistusaikatauluun ja tilaajan yhteistoimintalain mukaisiin velvoitteisiin. Entä millaisia vaikutuksia ulkoistamisella voi olla asiakkaille tai olemassa oleville palveluntarjoajille?

Neljäs avain onnistuneeseen ulkoistukseen on huolellisesti käyttötarkoitukseensa valmisteltu sopimus ja hyvin suunniteltu neuvotteluprosessi. On tärkeää varmistaa, että sopimuksessa on turvattu muun muassa palvelun tilaajan oikeudet sekä riittävä jousto ja oikeudet tulevissa muutostilanteissa. Mahdollisia muutostarpeita on hyvä ennakoida ja varmistaa sopimuksella se, että myös mahdollinen palveluntarjoajan vaihto sujuu mutkattomasti. Neuvotteluprosessin vaiheiden ymmärtäminen ja suunnittelu etukäteen ovat puolestaan tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden kustannustehokkaassa saavuttamisessa.