7.4.2017

Vieläkö leikit piilosta liiketoiminnassasi?

Lainsäädäntöaloitteet vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi ovat viime aikoina ottaneet isoja askelia eteenpäin. Tähän asti kansainvälisten järjestöjen, toimialayhteisöjen tai yritysten itsesääntely on ohjannut yritysvastuukäytäntöjä pehmeästi. Nyt pelataan astetta kovemmilla panoksilla, ja vahvistusta haetaan pakottavasta lainsäädännöstä.

Keskiössä avoimuus

Lainsäädäntöaloitteiden yhteinen nimittäjä on avoimuus. Painetta avoimuuden lisäämiseksi on tullut niin yritysten sidosryhmiltä, viranomaisilta kuin sijoittajiltakin. Tämä paletti on pistänyt vauhtia useisiin, erityisesti EU-tason lainsäädäntöhankkeisiin, joita yritysten on hyvä seurata jo etukenossa.

EU:ssa on nyt vireillä useita pakottavia lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteena on lisätä avoimuutta ja samalla myös yleistä luottamusta vastuulliseen liiketoimintaan:

Kuten jo alussa mainitsin, paine avoimeen ja vastuulliseen yritystoimintaan tulee voimakkaasti usealta eri taholta, ja siihen on EU-tasolla vastattu lakialoitteilla. Lainsäädäntö tuo pelikentälle luonnollisesti sanktioita, joilla pyritään tehostamaan sääntöjen noudattamista. Ne ovat kuitenkin voimaan tulleiden muutosten osalta varsin maltillisia. Lopulta sanktioiden välttämistä tärkeämpää on kuunnella omien sidosryhmien toiveita ja ajatuksia yrityksen toiminnasta herkällä korvalla. Lainsäädäntö tarjoaa parhaimmillaan yhtenäisen raamin sille, miten asioista voisi sidosryhmilleen kertoa ja näin valmistautua täyttämään lain asettamat vaatimukset niiden voimaan tullessa.

 

Blogikirjoituksen inspiraationa on toiminut CSR Europen Rosanna Tufon esitys Helsingissä maaliskuussa 2017.