7.4.2020

Verohallinnon julkaisemat joustotoimenpiteet yrityksille epidemian aikana

Verohallinto on julkaissut viime viikkoina useita joustotoimenpiteitä helpottamaan koronavirusepidemian (COVID-19) aiheuttamaa poikkeustilannetta. Verohallinnon ja valtiovarainministeriön tavoitteena on helpottaa yritysten tilannetta muun muassa kassavirtaongelmia ja raportointia helpottavilla toimenpiteillä. Alla on lyhyesti kerrottu olennaisista joustoista, jotka jäävät vielä toistaiseksi yritysten talouden ja likviditeetin parantamisen näkökulmasta maltillisiksi.

VEROJEN HELPOTETTU MAKSUJÄRJESTELY

Yritykset voivat maksukyvyn heikennyttyä hakea maksujärjestelyä tulo- ja arvonlisäveroille. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto pyrkii helpottamaan maksujärjestelyn ehtoja.  Tämän lisäksi hallitus antoi eduskunnalle 2.4. hallituksen esityksen (HE 33/2020 vp) tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Helpotettua maksujärjestelyä on voinut hakea OmaVeron kautta 25.3.2020 alkaen. Tästä päivästä alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Maksujärjestelyn maksuaika pitenee ja viivästyskorko alenee tilapäisesti. Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee hallituksen esityksen mukaan seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain sellaisiin maksujärjestelyn veroihin, jotka ovat erääntyneet 1.3.2020 jälkeen.

Maksujärjestelyyn pääsyn edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole veroja ulosotossa ja että yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Koronatilanne tai siitä aiheutuneet maksuvaikeudet eivät lähtökohtaisesti ole peruste viivästyskoron poistamiselle. Viivästyskoron perimättä jättämistä voi kuitenkin hakea OmaVerossa erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi tulla kyseeseen silloin, kun verot on maksettu myöhässä äkillisen sairastumisen tai karanteenin vuoksi eikä verovelvollisella ole ollut mahdollisuutta hoitaa verojen maksua ajallaan.

TULOVEROTUKSEN JOUSTOT

Tuloverotuksen saralla Verohallinto on ilmoittanut seuraavista joustoista:

Edellä mainittuja joustoja on kuitenkin erikseen anottava ja esitettävä perustelut alentamiselle, lisäajan antamiselle tai myöhästymismaksun perimättä jättämiselle.

ARVONLISÄVEROTUKSEN MYÖHÄSTYMISMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA PALAUTUSTEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoitusten jättämiseen ei ole mahdollista saada lisäaikaa. Verovelvollinen voi kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksun perimättä jättäminen on mahdollista, jos ilmoittaminen on estynyt tai myöhästynyt erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Verohallinto on lisäksi ilmoittanut, että arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan.

VALMISTEVEROJEN JA AUTOVEROJEN MAKSUN LYKKÄYS

Autoverolle ja valmisteverolle ei ole mahdollista hakea maksujärjestelyä, mutta veron maksuun voidaan hakea lykkäystä.

Koronavirusepidemian tilanne muuttuu nopeasti, ja tämä teksti on julkaistu alun perin 26.3.2020 ja päivitetty 8.4.2020.