13.3.2020

Valmiuslaki voisi turvata jatkuvuutta myös vakuutusalalla

Koronaviruksen (COVID-19) leviämisen myötä Suomessa on käyty valtiotasolla kiivasta keskustelua poikkeusoloihin tarkoitetun valmiuslain käyttöönotosta. Valmiuslaki antaa viranomaisille poikkeuksellisia toimivaltuuksia esimerkiksi väestön suojaamiseksi ja talouselämän turvaamiseksi. Se voidaan ottaa käyttöön muun muassa laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin aiheuttaman pandemian tapauksessa.

Valmiuslaki antaisi viranomaisille mahdollisuuden suojella myös vakuutusalaa ennakoimattomilta riskeiltä. Henkivakuutukset korvaavat sairastumisia ja mahdollisia kuolemantapauksia vakuutusehtojen mukaan. Yleensä ehdoissa ei ole koronavirusta tai muuta pandemiaa koskevia rajoituksia.

Vakuutusyhtiöiden maksuvalmiusriski kasvaa poikkeusoloissa

Poikkeusoloissa vakuutuksiin liittyvät riskit kasvavat ja muuttuvat niin paljon, ettei sitä pystytä ottamaan huomioon vakuutussopimuksia solmittaessa. Siksi koronaviruksen kaltainen vaarallinen tartuntatauti voi lisätä vakuutusvahinkoja yli vakuutusyhtiön ennakoiman määrän.

Jos vahingot lisääntyvät huomattavasti, niiden korvaaminen voi äärimmäisissä tilanteissa vaarantaa henkivakuutusyhtiön maksuvalmiuden. Se synnyttäisi omia tartuntavaikutuksiaan, jotka olisivat vakavia paitsi vakuutusalan myös rahoitusmarkkinoiden vakaudelle.

Vakuutuksenantajat ja -ottajat voisivat lykätä maksujaan

Yhteiskunnan toimintojen joustava järjestäminen myös poikkeusoloissa vaatii, että vakuutustoiminta kykenee hoitamaan sille asetetun tehtävän muuttuneissa olosuhteissa. Valmiuslain käyttöönoton myötä henkivakuutussopimusten ehtoja olisi tarvittaessa mahdollista muuttaa esimerkiksi niin, että etuuksien maksamista lykättäisiin kokonaan tai osittain. Se helpottaisi vakuutusyhtiöiden asemaa.

Suomen väestön toimeentulon turvaamiseksi vakuutuksenottajan voisi vastaavasti olla mahdollista lykätä vakuutusmaksun maksamista. Lisäksi vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan oikeutta vedota tiettyihin vakuutussopimuksen ehtoihin voitaisiin rajoittaa, mikäli ehdon noudattaminen olisi poikkeusoloissa kohtuutonta.

Epäonnen osuessa kohdalle henkivakuutuksella voi olla suuri merkitys kotitalouden toimeentulolle. Siksi onkin tärkeää, että myös poikkeusoloissa varmistetaan vakuutusturvan jatkuminen sekä etuuksien ja korvausten maksaminen niin pitkälle kuin mahdollista.