3.5.2021

C&S vahvistaa riita- ja teknologiaosaamistaan – Ilona Karppinen ja Kim Parviainen osakkaiksi

Castrén & Snellman on kutsunut partner elect -juristit Ilona Karppisen ja Kim Parviaisen osakkaiksi 1.2.2022 alkaen. Nimityksillä toimisto vahvistaa maan johtavaa asiantuntemustaan riitojen ratkaisemisessa muun muassa laajoissa kaupallisissa ja teknologiamurrokseen liittyvissä riidoissa.

”Isot murrokset ja megatrendit, kuten digitalisaatio, ilmastonmuutos ja korona, aiheuttavat yrityksille uudenlaisia riitoja, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisumalleja. Siksi vahvistamme osaamistamme entisestään näillä alueilla, joilla on nyt ja tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää. Ilona ja Kim ovat molemmat omilla oikeudenaloillaan kansainvälisesti arvostettuja asianajajia”, toimitusjohtaja Sakari Lukinmaa kertoo.

Ilona neuvoo asiakkaita laajoissa kaupallisissa riidoissa eri toimialoilla, muun muassa energia-alalla. Hän on työskennellyt erityisesti kilpailuoikeudellisten vahingonkorvausasioiden, yrityskauppoihin liittyvien erimielisyyksien ja yhtiöoikeudellisten vastuiden parissa. Kim on tunnettu asiantuntija digitalisaation yrityksille tuomissa haasteissa, kuten immateriaali-, teknologia- ja tietosuojaoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja niihin liittyvissä riidoissa. Hänen erikoisaloihinsa kuuluu digitaalisen maailman sääntely.

Ilona Karppinen: Suuret murrokset edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja riitoihin

Ilona Karppinen on kulkenut pitkän ja vaiheikkaan urapolun Castrén & Snellmanilla nuoremmasta harjoittelijasta lähtien. Hän auttaa asiakkaita ratkomaan menestyksekkäästi kotimaisia ja kansainvälisiä kaupallisia riitoja muun muassa välimiesmenettelyissä, tuomioistuimissa ja viranomaistutkinnoissa.

”Ilona on erittäin monialainen ja analyyttinen juristi. Hänellä on erinomainen kyky hahmottaa olennaiset asiat ja muodostaa paras strategia asiakkaan hyväksi. Ilona on esikuva monelle nuoremmalle juristille”, kuvailee Riitojen ratkaiseminen -palvelun vetäjä, osakas Anders Forss.

”Olen innoissani, kun saan siirtyä tutussa toimistossa yhä vastuullisempaan rooliin asiakkaidemme auttamisessa. Pyrin tuomaan asiakkaillemme yritystoiminnan haasteisiin innovatiivisia ja liiketoimintakeskeisiä ratkaisuja. Liike-elämään luonnollisena osana kuuluvat riskit voivat aktualisoitua riitatilanteina missä tahansa sopimussuhteessa, mutta viime aikoina koronakriisi on korostuneesti koetellut tiettyjä toimialoja ja isojen projektien toteuttamista. Myös esimerkiksi kyberturvallisuusuhat, tietojärjestelmätoimitukset ja erilaiset toimialasääntelyn muutokset aiheuttavat asiakkaillemme uudenlaisia vastuisiin ja vahinkoihin liittyviä kysymyksiä. Seuraan kiinnostuneena, rantautuvatko maailmalla jo nyt nähtävät yritysten vastuullisuussitoumuksiin liittyvät ESG-riidat enenevässä määrin Suomeen”, Ilona kertoo.

Kansainvälinen järjestötyö on tärkeä osa Ilonan uraa. Hän on aktiivinen muun muassa maailman suurimmassa asianajajien yhteisössä, International Bar Associationissa, jossa hän on hoitanut Litigation Committeen vastuutehtäviä. Huhtikuussa Ilona sijoittui kansainvälisen Legal 500 -julkaisun luokituksissa Suomen nousevaksi kyvyksi alallaan.

Kim Parviainen: Kokonaisvaltaista näkemystä immateriaalioikeuksien, teknologian ja tietosuojan haasteisiin

Teknologia ja data ulottuvat kaikkialle, ja niiden strateginen merkitys yrityksille vain kasvaa. Kim Parviainen jos kuka tietää tämän. Hän on avustanut asiakkaita aineettomaan omaisuuteen ja digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa ja riidoissa Castrén & Snellmanilla yli kymmenen vuoden ajan.

Immateriaalioikeudet-palvelun vetäjä, osakas Sakari Salonen korostaa Kimin taitoja toimia yritysjohdon teknologiatulkkina:

”Yritysten teknologia- ja immateriaalioikeuteen liittyvät toimet, niitä koskeva sääntely ja niistä aiheutuvat vaativat sopimusasiat, riidat ja oikeudenkäynnit ovat lisääntyneet merkittävästi. Asiakkaamme arvostavat Kimin tietoteknistä osaamista ja ymmärrystä teknisistä ja liiketoiminnallisista yksityiskohdista. Kim pystyy luomaan merkittävää lisäarvoa jo pelkästään toimimalla tulkkina asiakkaidemme johdon ja teknisten asiantuntijoiden välillä. Kim on erittäin arvostettu asiantuntija niin kollegoiden kuin asiakkaidemmekin keskuudessa.”

Teknologiaan liittyvät kysymykset koskevat yrityksiä laajasti eri toimialoilla.

”Teknologian ja datan hyödyntämistä säännellään nykyisin useasta suunnasta. Lisäksi yhä useamman digitalisaatioon liittyvän toimeksiannon hyvä hoitaminen edellyttää monen eri oikeudenalan tuntemusta ja niiden välisten rajapintojen ymmärtämistä. Tarjoan asiakkaillemme kokonaisvaltaisen näkemyksen näihin kysymyksiin. On hienoa jatkaa tätä työtä uudessa roolissa asiakkaiden ja kollegoiden kanssa”, Parviainen kertoo.

Kim on avustanut muun muassa kansallista Tieteen tietotekniikan keskus CSC:tä supertietokonehankkeen rahoitus-, isännöinti- ja konsortiosopimusten neuvotteluissa. Kim edustaa myös BMW:tä tavaramerkki- ja mallioikeuksien puolustamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä sekä Googlea tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevissa asioissa Suomessa. Viime vuoden lopulla Managing Intellectual Property IP Stars -julkaisu nimesi Kim Parviaisen merkittäväksi asiantuntijaksi.

Lämpimät onnittelut molemmille!