25.5.2018

Tietosuoja-asetus haastaa yhteistyöhön

25. toukokuuta voimaan tullut tietosuoja-asetus, GDPR, yhdenmukaistaa tietosuojasääntelyä Euroopassa ja edellyttää läpinäkyvyyden ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojalainsäädännön perusperiaatteet eivät muutu radikaalisti asetuksen myötä, vaan ne noudattavat edelleen Suomessa jo yli 30 vuotta voimassa ollutta sääntelyä.

Keskustelu uuden sääntelyn ympärillä on keskittynyt muutamiin yksittäisiin kysymyksiin, ja seuraamuksista hallinnolliset sanktiot ovat saaneet ylikorostuneen roolin. Itse toivoisin, että organisaatioiden ylin johto pysähtyisi hetkeksi miettimään sakkojen sijasta sitä, miten tietoihin nojautuva liiketoiminta turvataan, jos viranomainen määrää tiedot käyttökieltoon tai poistettavaksi. Entä mitä henkilötietojen vastuuton käsittely voi merkitä organisaation maineelle? Tämä aihe on ollut viime viikkoina paljon esillä mediassa. Pelissä on paljon enemmän kuin pelätyt jättisakot.


Toivon, että asetus onnistuu saattamaan eri alojen ammattilaiset parempaan yhteistyöhön ja Eurooppa saa tästä uuden kansainvälisen vientituotteen. Olenko oikeassa? Tämä selviää meille vuonna 2020, kun komissio tarkastelee uuden sääntelyn käytännön vaikutuksia.

On tärkeää, että me lakimiehet ymmärrämme tietojärjestelmien logiikkaa sekä liiketoiminnan tarpeita ja strategista ajattelua, jotta voimme rakentaa asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja. IT-ammattilaisten tulisi ymmärtää lain pääperiaatteet, jotta he voivat varmistaa tietojärjestelmien ja palveluiden toimivan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Yritysjohdon taas pitäisi ymmärtää teknologian tuomat mahdollisuudet ja lainsäädännön vaatimukset, jotta entistä innovatiivisempi, kannattava liiketoiminta olisi mahdollista. Otetaan tästä muutoksesta kaikki hyöty irti!

Joku viisas on sanonut seuraavaa: Dear past, thank you for the lessons; dear future, we are ready.
Me Castrén & Snellmanilla olemme valmiina – toivon mukaan sinäkin!