22.9.2020

Miten koronapandemia muuttaa toimitilatarpeita?

Yhdysvaltalainen sosiaalisen median jätti Pinterest vetäytyi elokuussa San Franciscon toimitilahankkeestaan, vaikka joutui maksamaan vetäytymisestä korvauksia 90 miljoonaa dollaria. Strateginen päätös kuvastaa sitä, miten työnteko on tänä vuonna hajautunut koteihin ja muihin etäpisteisiin. Joustavia tilaratkaisuja, esimerkiksi yhteiskäyttötiloja tarjoavat yritykset, pitävät pintansa tässä muutoksessa.

Toisaalta Facebook vuokrasi elokuussa lähes 70 000 neliömetriä toimistotilaa Manhattanilta tarkoituksena muuttaa entinen postitoimistorakennus suureksi avokonttoriksi. Hyville ja oikeilla sijainneilla oleville toimistotiloille on siis kysyntää jatkossakin.

Suomessakin yritysjohtajat pohtivat, millaisia tiloja työntekijät tulevaisuudessa tarvitsevat. Kun kotona työskentelystä tulee arkea, toimisto muuttuu yhä selvemmin kohtaamispaikaksi. Työtiloilta odotetaan nyt väljyyttä terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi, mutta pitkän aikavälin trendi eli toimistoneliöiden väheneminen näyttäisi jatkuvan. Sen rinnalle voi nousta monipaikkaistuminen. Keskustassa sijaitsevan pääkonttorin sijaan työntekijöitä saattavat palvella paremmin hajasijoitetut työskentelyhubit.

Toimitilamarkkinoiden muutokset välittyvät myös asuntomarkkinoille. Vanhoja toimistoja muutetaan jo nyt asunnoiksi ja muihin käyttötarkoituksiin lähes yhtä paljon kuin uutta toimistotilaa rakennetaan. Samaan aikaan yhä useampi toivoo kotiinsa toimivaa työtilaa ja viihtyisyyttä lisääviä palveluita asuntoyhtiöiltä.

Uutta joustoa vaaditaan vuokrasopimuksiinkin, joiden on tuettava tilan muuntojoustavuutta ja monikäyttöisyyttä. Aktiivinen kiinteistönomistaja vastaa oma-aloitteisesti myös terveellisyys- ja turvallisuusodotuksiin. Kiinteistön kilpailukykyä lisää se, jos omistaja on teettänyt ilmanvaihtoselvitykset ja noudattaa LVI-järjestöjen vapaaehtoisia ilmanvaihto- ja koronasuosituksia. Näyttääkin siltä, että koronapandemia vauhditti kiinteistöalalla jo aluillaan olleita muutoksia.