21.9.2020

Asuntosijoittamisen viimeaikaiset trendit – kiinteistöjen välinen yhteistyö ja palvelut asukkaille

Perinteinen asuntojen omistaminen ja vuokraaminen on verrattain suoraviivaista ja yksinkertaista: kiinteistön omistaa taloyhtiö, jossa olevia asuntoja asuntosijoittaja vuokraa asukkaille.  

Käytännössä asuntojen omistaminen edellyttää asuntoyhtiöltä ja sijoittajalta enemmän. Taloyhtiön hallinnon pyörittämisen lisäksi asunto-osakeyhtiön täytyy huolehtia isännöinnin ja huollon sekä tarvittavien peruskorjausten järjestämisestä. Näiden lisäksi on mahdollista, että vuokranantaja tai taloyhtiö tarjoaa asukkaille elämää helpottavia lisäpalveluja.

Arjen pyörittämisessä yhteistyö naapurikiinteistöjen kanssa yleistyy

Uusissa taloyhtiöissä osa käytännön asioista voi olla järjestetty yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa. Yleisimpiä kohteita ovat yhteiset piha-alueet ja parkkihallit tai esimerkiksi jätteiden putkikeräysjärjestelmät. Juridisesta näkökulmasta nämä on voitu järjestää mitä moninaisemmalla tavalla esimerkiksi yhteisjärjestelysopimuksin, hallinnanjakosopimuksin tai yhteisesti omistetun osakeyhtiön kautta.

Yhteisesti omistetut ja huolletut alueet tai järjestelmät tuovat tehokkuusetuja ja mahdollisia säästöjä mutta ovat asunnon omistajalle myös potentiaalinen riski. Nimittäin mikäli esimerkiksi kaavamääräyksiä ei ole noudatettu, virheen korjaaminen voi olla vaikeaa, jos oikeuksia naapurikiinteistöihin ei ole sovittu huolellisesti. Huolellisella sopimusten laadinnalla ja muulla juridisella riskienhallinnalla riskiä voidaan kuitenkin pienentää.

Erityisen tärkeää on, että asunnon omistajan oikeus edellä mainittuihin asioihin on kaikissa tilanteissa pysyvä ja että huolto- ja peruskorjauskustannusten sekä järjestelyn vastuiden jakautuminen on sovittu läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti.

Asuntosijoittajasta palvelun tarjoajaksi

Uudeksi trendiksi on viime aikoina noussut asuntosijoittajan vuokralaisille tarjoamat palvelut. Asunnon vuokraaja tai taloyhtiö voi tarjota asukkaille esimerkiksi yhteiskäyttöauton tai kuntosalin, mutta myös esimerkiksi urheiluvalmennusta, aulapalveluita tai huoneistohotellityyppisiä majoituspalveluita asukkaiden vieraille.

Ihmisten siirryttyä viime keväänä etätöihin myös yhteisissä tiloissa sijaitsevien muunneltavien etätyötilojen tarve kasvoi. Niissä taloyhtiöissä, joissa oli asukkaiden käytössä olevia yhteisiä tiloja, joustavat tilojen varauskäytännöt mahdollistivat tilojen varaamisen muun muassa palavereihin tai hiljaiseen työskentelyyn.

Talossa voi myös olla vaikkapa aurinkovoimala, jonka sähkötuotto tulee asukkaiden hyväksi tai asukkaita, jotka hoitavat vuokranantajan puolesta esimerkiksi avainten luovutusta ja asuntojen tarkastusta poismuutoissa.

Palvelut vaativat uudenlaista osaamista riskienhallinnassa

Tarjottaessa palveluja ollaan tilanteessa, jossa asuntosijoittajalta vaaditaan riskienhallintaa yhä useammalta toimialalta. Riippuen erilaisten vuokralaisille tarjottavien palvelujen toteuttamistavasta vuokranantajalle tai taloyhtiölle voi tulla merkittäviä vastuita asuntosijoittamiselle tavallisesti vieraammilta aloilta, kuten työoikeudesta tai tietosuojasta. Myös palvelujen tuottamisen verokohtelu riippuu niiden toteuttamistavasta.

Asuntosijoittajan on syytä harkita tarkkaan kaikki mahdolliset palvelujen toteuttamistavat ja niiden tuomat velvoitteet ennen kuin lähtee tarjoamaan tai edes markkinoimaan palveluja asukkaille. Samoin sijoittajan harkitessa palveluita tarjoavan asuntokohteen ostamista osaksi omaa sijoitusportfoliota on tärkeää panostaa huolelliseen due diligence ‑tarkastukseen.

Palvelut tuovat lisätuottoa sijoitukselle

Erilaisista uusista hallinnollisista velvoitteista ja riskeistä huolimatta palvelujen tarjoaminen asukkaille on kuitenkin trendi, jota sijoittajan ei kannata jäädä seuraamaan sivusta. Tarjoamalla palveluita asukkaille asuntosijoittaja voi vastata kysyntään hyvältä markkinapaikalta ja saada parempaa tuottoa sijoitukselleen.