28.9.2021

Mitä työehtosopimuksista irtautuminen voi tuoda tullessaan?

Kuluneen vuoden aikana kaksi perinteistä työmarkkinatoimijaa, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus, päätti irtautua työehtosopimustoiminnasta. Metsäteollisuus irtautui toiminnasta kokonaan ja Teknologiateollisuus osittain perustaen uuden Teknologiateollisuuden työnantajat -järjestön. Kummankin keskeisenä tavoitteena on siirtää työehdoista sopimista vahvemmin yritys- ja tuoteryhmätasolle kilpailukyvyn ja työllisyyden lisäämiseksi. Tavoite on kannatettava. Merkittävä osa työehdoista on sellaisia, että niistä voidaan parhaiten sopia yksittäisellä työpaikalla työnantajan ja henkilöstön kesken.

Näiden muutosten ensimmäiset vaikutukset konkretisoituvat viimeistään vuodenvaihteessa 2021–2022, kun nykyiset työehtosopimukset päättyvät. Yksi merkittävä muutos voi olla työehtosopimuksen yleissitovuuden päättyminen joillakin toimialoilla. Tällöin uusi työehtosopimus sitoisi ainoastaan työehtosopimuksen suoraan solmineita työnantajia ja työnantajaliiton jäseniä.

Jatkossa voidaan myös nähdä tilanteita, joissa osa perinteisesti työehtosopimusten piiriin kuuluneista työnantajista jää ilman sitovia työehtosopimusten ehtoja, kun työehtosopimus päättyy eikä sitä uusita. On mielenkiintoista nähdä, neuvottelevatko työnantajat tässä tilanteessa kokonaan uuden työehtosopimuksen vai eteneekö osa ilman.

Lopulliset vaikutukset ovat vielä hämärän peitossa. Jokaisen työnantajan kannattaa nyt arvioida, miten muutokset vaikuttavat omaan toimintaan, mihin kaikkeen työnantaja on velvoitettu ja mistä työsuhteiden ehdoista uudessa tilanteessa pystytään laillisesti sopimaan. On selvää, että työnantajat ymmärtävät työntekijöiden arvon työpaikkojen tärkeimpänä voimavarana ja haluavat pitää kiinni parhaista osaajista. Siitä seuraa, että työnantajat haluavat tarjota kilpailukykyiset ehdot, jotka kestävät aikaa ja edistävät työpaikkojen säilymistä – myös siinä tilanteessa, etteivät työsuhteen ehdot jatkossa määräytyisi työehtosopimuksen perusteella.