12.10.2016

Datan hyödyntäminen viranomaisten tarkkailussa

Massadata – kuuma peruna

Kysymys datan markkina-arvosta on noussut viime aikoina Euroopan komission ja eri maiden viranomaisten huulille. Paitsi eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset myös kilpailuviranomaiset seuraavat hyvin kiinnostuneina, miten yritykset hyödyntävät keräämiään tietoja. Esimerkiksi Saksan kilpailuviranomainen Bundeskartellamt tutkii parhaillaan, onko Facebook käyttänyt markkinavoimaansa väärin edellyttäessään käyttäjiltä tietosuojasääntelyn vastaisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Toistaiseksi massadatan arvioinnille ei ole yhteistä eurooppalaista linjaa. Komissio harkitsee kuitenkin ehdottavansa sääntelyä, joka antaisi kansallisille kilpailuviranomaisille paremmat työkalut puuttua kilpailusääntöjen vastaiseen massadatan käyttöön.

Kerääminen on eri asia kuin käyttö

Kilpailuasioista vastaava komissaari Margrethe Vestager on hahmotellut Euroopalle yhteisiä periaatteita viime aikoina pitämissään puheissa.  Vestagerin mukaan massadataan (big data) liittyy monenlaisia mahdollisuuksia. Massadata voi avata ovia uudenlaisille hyvinvointia lisääville innovaatioille, joihin suppeammat tietokannat eivät riitä. Tieto on kuitenkin poikkeuksellinen raaka-aine. Sitä ei voi omistaa, eikä se kulu käytettäessä aineellisten hyödykkeiden tavoin.

Kilpailuoikeuden näkökulmasta ei ole estettä sille, että yritykset keräävät ja säilyttävät suuria tietomääriä varsinkin, jos vastaavan datan kerääminen on mahdollista myös muille yrityksille. Kilpailuoikeudellisen arvioinnin kannalta merkityksellistä on kuitenkin se, miten tietoja käytetään. Kilpailusäännöt mahdollistavat puuttumisen tilanteeseen, jos yritys on onnistunut keräämään tietokannan, jota on vaikeaa toisintaa, ja jos se käyttää tietoja kilpailua rajoittavalla tavalla kuluttajien vahingoksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi kilpailijan sulkeminen markkinoilta estämällä tietojen saaminen, yrityskauppa, jossa pyritään hankkimaan merkittävää dataa, tai kilpailukäyttäytymisen yhdenmukaistaminen paljastamalla liiketoimintaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja.  

Massadata, kilpailu ja yksityisyyden suoja

Massadata on nyt EU-alueen viranomaisten asialistan kärkipäässä, ja dataa käsittelevien yritysten onkin tietosuoja- ja kuluttajansuojalainsäädännön lisäksi otettava nyt entistä paremmin huomioon myös kilpailusäännöt. Lisäksi on hyvä muistaa, että vaikka tietosuoja-, kuluttajansuoja- ja kilpailulainsäädäntö ovat kukin omia oikeudenalojaan, niiden yhteisenä tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta ja kuluttajien hyvinvointia. Vahvan markkina-aseman käyttäminen tietosuojan heikentämiseksi voi olla myös kilpailusääntöjen vastaista.

Datan käyttöön liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset olivat myös juuri järjestämämme kilpailuoikeusseminaarin keskeinen aihe. Kollegamme Jussi Nieminen ja Hannele Huimala käsittelivät niitä englanninkielisessä esityksessään.