Saija Suominen

kieliasiantuntija, oikeusnotaari

Työskentelen juridisiin teksteihin erikoistuneena kieliasiantuntijana Castrén & Snellmanin käännöstiimissä. Käännän asiatekstejä ja viestintätekstejä suomesta ruotsiksi ja englanniksi ja toisinpäin. Osallistun mielelläni toimeksiantoihin, joissa voin yhdistää kielitieteellisen ja oikeustieteellisen osaamiseni, kuten monimutkaisia oikeudellisia asiantuntijalausuntoja, muistioita ja oikeudenkäyntikirjelmiä.

Viihdyn erinomaisesti myös rahoitus- ja vakuutusalan tekstien parissa, joita käänsin runsaasti ennen Castrén & Snellmanille tuloani. Osallistun lisäksi oikeusmuotoiluprojekteihin, joissa juridisia sisältöjä ja prosesseja muotoillaan vastaamaan loppukäyttäjän tarpeita ja jotka lisäävät siten vaikeaselkoisten asiakirjojen saavutettavuutta. Innostun helposti monenlaisista haasteista ja pidän ihmisten kanssa toimimisesta.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenani saksan kielen kääntäminen. Lisäksi valmistuin keväällä 2023 työn ohella oikeusnotaariksi Åbo Akademista ja suoritan parhaillaan oikeustieteen maisterin opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Olen opiskellut myös muun muassa englantia, suomea, ruotsia ja ranskaa sekä valtio-oppia ja kauppatieteitä.