3.11.2021

Gasum – Risavikan LNG-tuotantolaitoksen myynti North Sea Midstream Partners -yhtiölle

Toimimme Gasumin oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Norjassa sijaitseva Risavikan LNG-tuotantolaitos myytiin North Sea Midstream Partners -yhtiölle (NSMP). Järjestelyyn sisältyy pitkäaikainen sopimus, jolla Gasum siirtyy kaupan jälkeen laitoksella tuotetun nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) hankkijaksi. Järjestely on linjassa Gasumin kasvustrategian ja muuttuvien LNG-markkinoiden kanssa. 

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Se edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä ja tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Se on myös Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) jakelija. Gasum on sataprosenttisesti valtio-omisteinen yhtiö.

North Sea Midstream Partners (NSMP) on johtava yksityisessä omistuksessa oleva yhtiö, jolla on kaasualan midstream-liiketoimintaan eli tuotantoketjun keskivaiheeseen kuuluvaa suuren mittakaavan infraomaisuutta Pohjanmeren alueella. NSMP toimittaa keskeisiä palveluja yli 35 kentälle, joiden omistajiin kuuluu muun muassa suuria energiayhtiöitä, julkisia energialaitoksia ja riippumattomia tuotantoyhtiöitä. Yhtiön kaasuputkistojen kokonaispituus on lähes 600 km, mikä tekee sen infrastruktuurista Britannian suurimman ja monipuolisimman kaasun kuljetus- ja käsittelyjärjestelmän.