27.10.2020

Aineeton omaisuus on yrityksen tärkein pääoma

Aineeton omaisuus on yritysten tärkeintä pääomaa ja oikein suojattuna ja johdettuna merkittävä liiketoiminnan kilpailuetu. EU:ssa yhtiöiden arvosta yli puolet muodostuu aineettomasta omaisuudesta, ja amerikkalaisissa S&P 500 -yhtiöissä vastaava luku on huimat 84 prosenttia. Immateriaalioikeudet ovat työvälineitä, joilla suojataan yhtiöiden aineetonta omaisuutta, kuten innovaatioita, tuotteita ja brändiä.

Koronakriisi on ajanut suomalaiset yhtiöt hakemaan kasvua digitalisaatiohankkeista ja herättänyt tarpeen suojata näitä investointeja. Tämä onkin yksi syy siihen, miksi patentti- ja tavaramerkkihakemusten määrä on kasvanut tänä vuonna Suomessa merkittävästi. Sama trendi näkyy myös Euroopan patenttivirastossa: kasvu on suurinta tietoliikenne ja -tekniikan alalla.

Aineeton arvonluonti tuo menestystä koko yhteiskunnallemme. Aineettomien oikeuksien strategian uudistaminen onkin kirjattu Suomen hallitusohjelmaan. Kun työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä työ on saatu valmiiksi, strategia tukee yritysten kilpailukykyä digitalisoituvassa ja globalisoituvassa toimintaympäristössä ja vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisesti houkuttelevana innovaatioympäristönä.

Jokaisen vastuullisesti toimivan yritysjohdon on viimeistään nyt kartoitettava liiketoimintansa kannalta merkitykselliset immateriaalioikeudet ja huolehdittava siitä, että oikeudet on suojattu relevanteilla markkinoilla ja otettu osaksi yrityksen strategiaa. Muussa tapauksessa yhtiöllä on liiketoimintariski: yhtiö saattaa menettää oikeudet omiin innovaatioihinsa tai pahimmassa tapauksessa jopa joutua lopettamaan tuotteidensa myynnin. Samalla johdon on hyvä varmistaa, että yhtiön tuotteita ja palveluita markkinoidaan vastuullisesti brändin ja sen arvon mukaisesti.

Elämme pitkälle digitalisoituneessa mutta samalla entistä haavoittuvammassa maailmassa. Teollinen vakoilu ja kyberrikollisuus kohdistuvat myös yritysten aineettomaan omaisuuteen, jota on kaikin keinoin puolustettava. Edessä on iso urakka, sillä omaisuutta on vielä paljon rekisteröimättä ja suojaamatta.