28.9.2015

Veroamnestin avulla lisää verotuloja valtion kassaan

Juha Sipilän hallitus on valmistellut ns. tehokkaan katumisen ohjelman eli veroamnestin käyttöönottoa Suomessa. Ohjelman myötä verovelvollisten olisi mahdollista ilmoittaa kymmenen edellisen vuoden ajalta ilmoittamatta jääneet tulot ilman sitä riskiä, että asia siirrettäisiin veropetoksena yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Rikosprosessin välttäminen ei ole ilmaista, sillä maksamatta jääneelle verolle määrättäisiin myös rangaistuksenluonteinen veronkorotus. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen yhteydessä.

Ilmoittamatta jääneet tulot perustuvat yleensä ulkomailla oleviin varoihin ja niistä saatuihin korko- ja osinkotuottoihin sekä luovutusvoittoihin, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet ilmoittamatta Suomen veroviranomaisille. Lakiesitys toisi siis verotuksen piiriin kymmenen viime vuoden tuotot, joista määrättäisiin maksettavaksi paitsi vero myös viivästysseuraamukset.

Tulojen ja varojen salaaminen verottajalta vaikeutuu

Kansainväliset tulovirrat ovat globaalissa toimintaympäristössä yhä avoimempia. Myös viranomaisten välinen tietojenvaihto laajenee, kun tietojenvaihtosopimukseen ovat sitoutuneet EU-maiden lisäksi monet veroparatiiseiksi katsottavat valtiot ja erityisalueet. Viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta tulee arkipäivää vuodesta 2017 alkaen, jolloin tietoja vaihdetaan vuonna 2016 saaduista tuloista.

Tehokkaan katumisen ohjelma säädetään määräaikaisena menettelynä, joka on voimassa vain vuoden 2016 ajan. Tämän jälkeen suurin osa ulkomaanvaroihin liittyvistä tuloista tulee Suomen veroviranomaisten tietoon automaattisesti muiden maiden veroviranomaisten suorasiirron perusteella.

Tulojen ja varojen salaaminen vaikeutuu siis merkittävästi. Siihen liittyy myös verovelvollisen kannalta riski joutua sen kuuluisan leivättömän pöydän ääreen veropetoksesta syytettynä.

Veroamnestin tavoitteena on tuoda kadoksissa olevan varallisuuden tuottama tulo verotuksen piiriin ja saada tuloverokertymää kattamaan Suomen valtion kuluja. Luulisi ulkomailla olevan sen verran suomalaista varallisuutta, että veroamnestimenettelyn kautta saatavat verotuotot olisivat suuremmat kuin valtiovarainministeriön arvioimat 1–10 miljoonaa euroa. Tämä jää nähtäväksi – toivottavasti hallituksen suunnitelmat toteutuvat.