31.3.2023

Pitkäjänteinen työ asiakkaiden menestyksen eteen saa tunnustusta – C&S nimittää viisi counsel-juristia

Asiakkaidemme menestyksen mahdollistaminen ja oikeusturvasta huolehtiminen ovat olemassaolomme perusta. Tunnustuksena monipuolisesta osaamisesta ja pitkäjänteisestä työstä asiakkaidemme menestyksen eteen nimitämme Teemu Auressalmen, Jenni Korhosen, Hilma-Karoliina Markkasen, Tiina Orren ja Sakari Sedbomin counsel-juristeiksi 1.4. alkaen. Uudet counsel-juristimme ovat työskennelleet meillä aiemmin senior associate -juristeina.

Teemu Auressalmi, Riitojen ratkaiseminen

Teemu Auressalmi on kotimaisen ja kansainvälisen riidanratkaisun asiantuntija, jonka osaamisalueisiin kuuluvat välimies- ja tuomioistuinmenettelyt sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät. Lisäksi hänellä on kokemusta yhtiöoikeudellisista kysymyksistä.

Teemu edustaa asiakkaitamme laaja-alaisesti erilaisissa liike-elämän erimielisyyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi rakennusprojekteihin, yrityskauppoihin tai osakassopimuksiin. Teemu luennoi säännöllisesti riidanratkaisuun liittyvistä aihepiireistä ja toimii Nuorten välimieskerho ry:n hallituksessa.

Jenni Korhonen, Vero ja strukturointi

Jenni Korhonen on verojuridiikan ja strukturoinnin asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat transaktioihin ja yritysjärjestelyihin liittyvät verokysymykset sekä strukturoinnit. Hänellä on laaja kokemus vaativista yrityskaupoista sekä kansainvälisten konsernien ja listayhtiöiden uudelleenjärjestelyistä.

Jenni neuvoo asiakkaitamme monipuolisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa yritysverotuksen kysymyksissä, yrityskaupoissa ja uudelleenjärjestelyissä. Lisäksi hän avustaa asiakkaitamme esimerkiksi uudelleenjärjestelyjen verokohtelun varmistamisessa veroviranomaisilta sekä ennakkoratkaisuprosesseissa ja ennakollisissa keskusteluissa.

Hilma-Karoliina Markkanen, Immateriaalioikeudet

Hilma-Karoliina Markkanen on kokenut, immateriaalioikeuskysymyksiä ja niihin liittyvää riidanratkaisua laajasti tunteva juristi. Hän on lisäksi perehtynyt syvällisesti muun muassa markkinointi- ja kuluttajaoikeuteen, muotioikeuteen, luksustuotteita koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin kysymyksiin sekä immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen. Hilma-Karoliina kouluttaa aktiivisesti näistä aiheista ja on lisäksi Suomen Muotioikeuden yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Hilma-Karoliina neuvoo lisäksi asiakkaitamme immateriaalioikeudellisissa kysymyksissä niin yritysjärjestelyissä, pääomasijoituksissa kuin muissakin transaktioissa.

Tuoreimmassa Managing Intellectual Property IP Stars ‑arvioinnissa Hilma-Karoliina sai Rising Star ‑tunnustuksen.

Tiina Orre, Immateriaalioikeudet

Tiina Orre on immateriaalioikeuden ja riidanratkaisun moniosaaja. Hänen osaamisalueitaan ovat teollis- ja tekijänoikeudelliset kysymykset sekä markkinointi- ja kuluttajaoikeus. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten sopimatonta menettelyä koskevista toimeksiannoista ja tuoteväärennöksiin liittyvistä kysymyksistä eri toimialoilla.

Tiina neuvoo asiakkaitamme muun muassa brändisalkun suojaamiseen ja puolustamiseen liittyvissä toimeksiannoissa, immateriaalioikeuksia ja markkinointia koskevassa riidanratkaisussa ja viranomaisprosesseissa sekä yritysjärjestelyissä. Lisäksi Tiina luennoi ja kouluttaa aktiivisesti immateriaalioikeuteen ja markkinointijuridiikkaan liittyvistä aihealueista.

Tuoreimmassa Managing Intellectual Property IP Stars -arvioinnissa Tiina sai Rising Star ‑tunnustuksen.

Sakari Sedbom, Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely

Sakari Sedbom on pääomamarkkinoiden ja finanssialan sääntelyn asiantuntija. Sakarin osaamista ovat erityisesti listautumishankkeet ja merkintäoikeusosakeannit, julkiset ostotarjoukset sekä markkinoiden väärinkäyttöön ja pörssitiedottamiseen liittyvät kysymykset.

Hän neuvoo asiakkaitamme lisäksi erilaisissa yritys- ja rahoitusjärjestelyissä ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuissa sekä finanssi- ja teknologia-alan transaktioissa.

Tuoreimmassa IFLR1000 Financial & Corporate ‑julkaisussa Sakari huomioitiin Notable Practitioner ‑tunnustuksella.

Toivotamme kaikille uusille counsel-juristeille lämpimästi onnea uuteen tehtävään!

Lue myös: Castrén & Snellman nimittää kolme uutta senior associate ‑juristia – Nimityksiä myös liiketoimintapalveluihin