18.9.2023

EU satsaa uusiutuvaan energiaan – Suomessa aurinko- ja tuulivoima merkittävässä kasvussa

Vihreä siirtymä etenee Euroopassa vauhdilla. Siirtymää on joudutettu Euroopassa ja Suomessa sujuvoittamalla hankkeiden lupaprosesseja. Uutta sääntelyä on jälleen tulossa EU:n uusiutuvan energian direktiivin päivityksen ollessa neuvoston hyväksyntää vaille valmis. Yksi uudistetun direktiivin tavoitteista on suoraviivaistaa vihreän siirtymän hankkeiden luvitusta.

Sääntelykehitys tukee Suomen asemaa uusiutuvan energian kärkimaana  

Uudistetun direktiivin myötä EU tavoittelee uusiutuvan energian osuuden nostamista 42,5 %:iin EU:n koko energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä pyrkimyksen ollessa 45 %.

Direktiivissä säädetään myös muun muassa uusiutuvan energian ydinkehittämisalueista, joilla lupaprosesseille asetetaan enimmäiskestot. Ydinkehittämisalueet määritetään Suomessa ja muissa EU:n jäsenvaltioissa kansallisesti osana direktiivin täytäntöönpanoa.

Uudistettu direktiivi tukee Suomen asemaa uusiutuvan energiantuotannon kärkimaana.

Tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokapasiteetti kasvaa Suomessa merkittävästi tulevina vuosina. Merituulivoima, jossa hankkeiden koot ovat erittäin mittavia, tulee olemaan suuressa roolissa sähköntuotannon määrän kasvattamisessa Suomessa ja Euroopassa.

 

Tutustu myös:

C&S Future Lens: Avoimuus innovaatioille tekee Suomesta uusien energiamuotojen kärkimaan

Vetyhankkeiden luvittaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – mitä kannattaa huomioida tuotantolaitoksen perustamisessa?

Vihreä siirtymä etenee, mutta lupajärjestelmä takkuaa